„AHOGYAN ÉLEK, AZ A HAZÁM” – BALLA ZSÓFIA VOLT A TRANSINDEX KÖNYVESTÉK ELSŐ VENDÉGE

217918064_6263419310534_3814882092638859291_n

A Kolozsváron született, és élete felét itt töltő költőt Markó Béla kérdezte két legfrissebb kötete kapcsán, amelyek 70. születésnapja alkalmából jelentek meg. A darázs fészke esszékötet és Az élet két fele gyűjteményes verseskötet voltak a beszélgetés középpontjában, meg természetesen a költőnek a Kolozsvárhoz fűződő érzelmi kapcsolata, a „haza” fogalma, melyre Balla Zsófia már hosszú évekkel ezelőtt megírta a szállóigévé vált sorát: „ahogyan élek, az a hazám.” Balla Zsófia 1949 januárjában született Kolozsváron, és a város zenelíceumában érettségizett, 1972-ben pedig a kolozsvári Zeneakadémia tanári szakán végzett. Versei 1965 óta jelennek meg. Itthon, Romániában 1968 és 1993 között nyolc verseskötete jelent meg, annak ellenére, hogy neve sokáig indexen volt. 1993-ban a költő úgy döntött, hogy áttelepül Magyarországra. A két haza közötti lét élményének a megfogalmazása esszében és lírában is az egyik legfontosabb témája Balla Zsófia életművének: „Egy nemzet irodalma az anyaországi, az odaérkezett és a határon túl élő, de azonos nyelven írók műveit együttesen jelenti. Ezzel jobbára mindenki egyetért. De ha közelebbről szemügyre vesszük a kérdést, például azoknak az íróknak a sorsát vagy műveit, akik már a mai Magyarország határain kívül születtek, és onnan nem idegen nyelvterületre vándoroltak ki, hanem az anyaországba települtek át, akkor azt látjuk, hogy vágyaik földjén mégis többnyire idegenként tekintenek rájuk. Néha ők is így tekintenek önmagukra. Nem ritka, hogy hányódásukat, sorsukat megérdemelt büntetésnek érzik. Az elhagyott szülőföld büntetésének.” (részlet A vers hazája c. esszéből, A darázs fészke c. esszékötetből) A ma már Budapesten élő költőnek, írónak verseit meghatározzák a két otthon, a kolozsvári és a budapesti közötti érzés-ingadozások, a személyes traumák és veszteségek, a kisebbségi lét okozta szorongások, az egyetemes emberi kérdések. Ebben az értelemben az emlékezés számára nagyon fontos. Az élet két fele című gyűjteményes kötete, amely hetvenedik születésnapjára jelent meg, valaha megjelent versesköteteinek válogatása, szintén 2019-ben A darázs fészke címmel esszékötete, és egy CD is megjelent Balla Zsófia verseivel. – Transindex.ro