Az NKA alkotói ösztöndíjasai

Közzétet­te az NKA az idei al­kotói ösztöndíjas pályáza­ta­i­nak nyer­te­se­it. Számos erdélyi szerző részesül ösztöndíjban: André Fe­renc, Balázs Imre József, Demény Péter, Dimény H. Árpád, Papp At­ti­la Zsolt és Var­ga László Edgár ver­seskötet meg­al­kotására, Lőrincz György regény írására, Zsidó Fe­renc iro­da­lom­kri­tikák írására, míg Király Zoltán, Lövétei Lázár László és Szen­ko­vics Enikő műfordításra. (Az ed­dig so­rol­tak a határon túli ösztöndíjke­retből részesültek). Az NKA alap-ke­retéből Szávai Géza, erdélyi származású, je­len­leg Bu­da­pes­ten élő szerző pályázott si­ke­re­sen.