0d6adee8b390265

Borcsa János kritikus, irodalomtörténész, tanár és könyvkiadó 1953. július 29-én született Kézdivásárhelyen. Az általános iskolát Kézdiszentléleken, a középiskolai tanulmányait Kézdivásárhelyen, az elméleti líceumban végezte. 1976-ban szerzett tanári oklevelet a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán. Nős, felesége Irén, gyógyszerész, az Ambrózia Gyógyszertár vezetője Kézdivásárhelyt, Imola lánya  gyógyszerész és író Kézdivásárhelyt.

Életpályája: 1976–1977 – a kézdivásárhelyi reál-humán líceum tanára; 1977–1990 – a szentkatolnai általános iskola tanára; 1990–1991 – a kolozsvári Dacia Könyvkiadó lektora, a Jelenlét című lap szerkesztője; 1991–1992 – a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző tanára; 1992–2012 között a szentkatolnai Bálint Gábor Általános Iskola tanára. Jelenleg nyugdíjas.

Tagja a Romániai Írók Szövetségének (1990), a Magyar Írószövetségnek (1996), az Erdélyi Magyar Írók Ligájának (2002), az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek (1994), a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének.

Tudományos fokozatai: az irodalomtudomány doktora summa cum laude minősítéssel (Babeş—Bolyai Tudományegyetem, 2000); a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja 2008-tól.

Szakmai kitüntetései, díjai: a Romániai Írók Szövetsége Debüt-díja 1986-ban, A Hét Nívódíja 1994-ben, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének díszoklevele 1997-ben, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Tudományos Tanácsának Apáczai-díja 2012-ben, a Székelyföld  című kulturális folyóirat díja 2014-ben, Magyar Arany Érdemkereszt 2018-ban.

Ösztöndíjai, külföldi tanulmányútjai: a Soros Alapítvány ösztöndíja (1994), az Erdélyi Múzeum-Egyesület posztgraduális kutatási ösztöndíja (Budapest 1995, 1997, 1998).

Részt vett nemzetközi irodalomtudományi konferenciákon és írói tanácskozásokon: Kolozsváron (1992, 1996, 2001, 2002, 2003, 2006), Budapesten (1993), Pozsonyban (1998), Árkoson (1994, 1996, 2009, 2012), Hargitafürdőn (2001), Kovásznán (1997, 2018), Gyergyószárhegyen (2012, 2014, 2018).

A Magyar Írószövetség Kritikai Szakosztályának vezetőségi tagja 2002–2007 között.

1998-ban Kézdivásárhelyen megalakítja és azóta vezeti az Ambrózia Kiadót.

Szentkatolnán Bálint Gábor- és Bálint Benedek-emlékkonferenciák és -ünnepségek egyik szervezője (1994, 1996, 2004, 2009).

ÉLETMŰ

 

Önálló kötetei:

Megtartó formák. Kísérletek. Bukarest Kriterion Könyvkiadó, 1984.

Szövegközelben – létközelben. Tanulmányok. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 1994.

Szövegszigettenger. Glosszák, kritikák, tanulmányok. Kolozsvár, Komp-Press, 1997.

Méliusz József. Monográfia. Bukarest–Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2001.

Irodalmi horizontok. Reflexiók, tanulmányok, interjúk, 1995–2004. Kolozsvár, Komp-Press, 2005.

Őrzők és ébresztők. Publicisztikai írások és kritikák, 1974–2006. Kézdivásárhely, Ambrózia Kiadó, 2007.

Merítés. Kritikák, tanulmányok, jegyzetek, 2005–2008. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2009.

Értékkeresők – értékalkotók. Kritikák, portrék, tanulmányok. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2012.

Nehéz hűség. Jegyzetek. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2014

Írói üzenetek nyomában. Kritikák, tanulmányok, jegyzetek. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2016

Örökségem. Jegyzetek, glosszák, tárcák. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2018

Világot benépesítő művek. Kritikai szemle, 2016 – 2020. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2021

Kötetgondozás, szerkesztés:

Csingiz Ajtmatov: Az évszázadnál hosszabb ez a nap. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1986 (utószó: Csingiz Ajtmatov: Az évszázadnál hosszabb ez a nap avagy: a megközelítés végtelen útján. 333–349.).

Vaszilij Suksin: Hajnali eső. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1988 (válogatás és utószó: A teljes igazság kimondásáért, avagy: Vaszilij Suksin prózai műveiről. 387–401.).

Déry Tibor: G. A. úr X-ben. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1989 (utószó: Ó, azok a végnapok, avagy: milyen ne legyen a jövő.  453–471.).

Szentkatolnai Bálint Gábor. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1994 (szerkesztés).

Méliusz József: Háborús napló. Folyóiratközlések 1995–96-ban (A Hét, Látó, Helikon, Kortárs).

Szentkatolnai Bálint Benedek. Kézdivásárhely, Ambrózia Kiadó, 1998 (szerkesztés).

Boér Géza: Sorskeresztrejtvény. Kézdivásárhely, Ambrózia Kiadó, 2002 (szöveggondozás és előszó: A költő éjszakái.  5–8.).

Kézdiszentléleki breviárium. Kézdivásárhely, Ambrózia Kiadó, 2009 (szerkesztés).

Szentkatolnai Bálint Gábor: Válogatott művek. Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2017 (szerkesztés, összeállítás)

Kenéz Ferenc: A visszaírt betű. Válogatott versek. Budapest, Magyar Napló – Fokusz Egyesület, 2020 (utószó)

Boér Géza: Egybegyűjtött írások. Válogatás, utószó. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2022 (megjelenés előtt)