Irodalom a Hargitai Megyenapokon

Május 25–június 4. között zaj­la­nak az idei Har­gi­tai Me­gye­na­pok, a másfél hét alatt a me­gye számos te­lepülésen lesz­nek prog­ra­mok, közöttük számos iro­dal­mi is. Lesz sla­mest, könyv– és folyóirat­be­mu­tató. Fon­tos mo­men­tum Bor­so­di L. László Baka-mo­nográfiájának be­mu­tatója (Csíksze­re­da, Székelyföld Galéria, 2017. május 30., kedd, 18 óra), a Székelyföld folyóirat májusi számának be­mu­tatója (Ho­moródalmás, június 1., csütörtök, 18 óra), va­la­mint a Székely Könyvtár új köte­te­i­nek be­mu­tatója, Bor­csa János iro­da­lomtörténész és Czegő Zoltán író közreműködésével. (Csíksze­re­da, Székelyföld Galéria, június 2., péntek, 18 óra).