b_kali_kiraly_istvan_meKáli (Király) István 1947-ben született Marosvásárhelyen. Elemi, általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban végezte, 1965-ben érettségizett, még abban az évben felvették a Temesvári Műszaki Egyetem Iparvegyészeti karára, ott szerzett mérnöki oklevelet 1970-ben.

1970–1990 között gyakorló mérnökként dolgozott különböző marosvásárhelyi vállalatoknál. 1989 decemberében bekapcsolódott az RMDSz szervezésébe. 1990. március 19-20-át követően, amikor is a pogrom egyik elszenvedője volt, hiányzás miatt elbocsátották munkahelyéről. 1990–1992 között a Látó szépirodalmi folyóirat szerkesztőségi titkára, 1992-ben a Mentor Kiadó egyik alapítója, a kezdetektől 2015-ig ügyvezető igazgatója, 1993–2009 között a Lyra Kiadó Kft ügyvezető igazgatója.

1994-ben egyik alapítója a Romániai Magyar Könyves Céhnek, az alakuló ülésen elnöknek választották, kétévente újraválasztották. 1995. óta főszervezője az évente megrendezésre kerülő Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárnak, amelyre eddig 27 alkalommal került sor.

1990 óta tagja a Romániai Írók Szövetségének, 2001–2004 között a szövetség marosvásárhelyi fiókjának titkári tisztségét töltött be; 1996-ban felvették a Magyar Írószövetségbe; 2017 óta tagja a Szépírók Társaságának.

Első novellái a kolozsvári Utunkban jelentek meg 1975-ben, írásait a továbbiakban az Igaz Szó, a későbbi Látó, a békéscsabai Bárka, a kecskeméti Forrás, a budapesti Élet és Irodalom, Kalligram, Kortárs és Magyar Napló, a pécsi Jelenkor, a csíkszeredai Székelyföld, az aradi Irodalmi Jelen közölte.

Önálló kötetei: Mit tud az a nagy sárga gép? – novellák – Kriterion, Bukarest, 1979; Akinek megbocsátjátok – regény – Kriterion, Bukarest, 1981; Tisztítótűz / Üres napok – kisregények – Dacia, Kolozsvár, 1983; Közjáték – novellák – Kriterion, Bukarest, 1984; Századélet – novellák – Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994; Vasvirágok – versek – Polis, Kolozsvár, 1997; Helyzetábécé – versek – Pro-Print, Csíkszereda, 2007; Bíbor, avagy Hórusz szeme – regény – Bookart, Csíkszereda, 2012; Megvárom, amíg fütyül a feketerigó – válogatott novellák – Mentor Könyvek, Marosvásárhely, 2017; A szemfényvesztett – regény – Noran Libro – Mentor Könyvek, Budapest – Marosvásárhely, 2017; Bizony, csoda! – Beszélgetés gróf Bethlen Anikóval – Mentor Könyvek, Marosvásárhely, 2018; Áll az ördög, s csodálkozik – novellák – Mentor Könyvek, Marosvásárhely, 2020; Klastrom utca kettő – regény – Prae Kiadó – Mentor Könyvek, Budapest – Marosvásárhely, 2021.

1979-ben elnyerte a Romániai Írók Szövetsége első kötetesek-díját.

2015-ben szakmai tevékenységének elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta.

2022-ben a Klastrom utca kettővel elnyerte a Romániai Írók Szövetségének 2021. évi díját.