Molnár Vilmos Kolozsváron

Október 27-én, csütörtökön este 6 órától, az Áll­junk meg egy szóra! beszélgetésso­ro­zat követ­kező állomásán Molnár Vil­mos író, a Székelyföld folyóirat szer­kesztője lesz László Noémi vendége. A beszélgetésre Ko­lozsváron, a Bul­ga­kov kultúrbisztróban (I. M. Klein 17.)kerül sor.  eirodalom.ro