KÖZLEMÉNY

  1. február 23-án zajlott a Romániai Írók Szövetsége (RISZ) Tanácsának rendkívüli ülése.

Az ülés keretében az Írószövetség tevékenységének időszerű kérdéseit vitatták meg, kiemelten a RISZ gondozásában megjelenő folyóiratok működéséről, a 136/2015. számú, a reprezentatív romániai kulturális folyóiratok finanszírozására vonatkozó törvénynek megfelelően. A Tanács elfogadta a Romániai Írók Szövetsége által kiadott folyóiratoknak járó pénzügyi keret elosztását. Áttekintette az Írószövetség első negyedévi kulturális eseménynaptárát.

Az Írószövetség jogi képviselője, Corina-Ruxandra Popescu ügyvéd beszámolt az Írószövetség ellen indított jogi eljárások jelenlegi állásáról (az Írószövetség honlapján megtalálható a Corina-Ruxandra Popescu Ügyvédi Iroda tájékoztatója).

A szervezet Monitoring és Fegyelmi Bizottsága, amelynek tagjai Mircea Mihăieş (elnök), Adrian Alui Gheorghe, Gabriel Coşoveanu, Daniel Cristea-Enache, Răzvan Voncu (tagok), jelentést mutatott be a RISZ statútumának egyes írószövetségi tagok általi megsértéséről, és ennek kapcsán egy sor intézkedést javasolt. A Tanács megvitatta a Bizottság javaslatait, és szavazattal döntött a következő javaslatokról: az Írószövetségből történő kizárás a statutum és deontológia súlyos megsértése miatt (Dan Mircea Cipariu, Grigore Şoitu); figyelmeztetés antiszemita kijelentések miatt (Daniel Vorona), valamint antiszemita bejegyzések publikálása miatt (Paul Cernat), figyelmeztetés az Írószövetségnek okozott erkölcsi károk miatt (Florin Iaru), az Írószövetségi Fiók elnöki tisztségéből való felfüggesztés az Írószövetségnek okozott erkölcsi károk miatt (Peter Sragher).

Az esetek egyenkénti megvitatása után a RISZ Tanácsa megszavazta a következő fegyelmi intézkedéseket: Dan Mircea Cipariu és Grigore Şoitu kizárása az Írószövetségből (28 szavazatból 27 mellette és 1 tartózkodás), figyelmeztetésben részesítés  Daniel Vorona (egyahangú szavazás), Paul Cernat (27 mellette, 1 ellenszavazat), valamint Florin Iaru (egyhangú szavazat) esetében. Az úgynevezett Reform-csoport egyes tagjainak az Írószövetség ellen irányuló tevékenységétől való elhatárolódása nyomán, a Tanács úgy döntött, hogy meghagyja Peter Sragher urat az Írószövetségi Fiók elnöki tisztségében (az Írószövetség honlapján megtalálható a Monitoring és Fegyelmi Vizottság Jelentése).

A RISZ Tanácsának rendes ülésére 2016. március 21-én kerül sor.