Bodor Ádám Vásárhelyen

b45169264242c29e67918a77d0055bb3_LA Látó Iro­dal­mi Színpad márci­u­si vendége az idén 80 éves Bo­dor Ádám.

A Si­nist­ra körzet íróját a Látó szer­kesztői köszöntik. Beszélgetőtársa Kovács András Fe­renc. Társ­szer­vező: Ma­rosvásárhe­lyi Nem­ze­ti Színház Tom­pa Miklós Társu­la­ta. Közreműködik Gáspárik At­ti­la. A ren­dezvény helyszíne a Ma­rosvásárhe­lyi Nem­ze­ti Színház Kis­ter­me. Időpont: 2016. márci­us 29., kedd. Kezdés 18 órától.

eirodalom.ro