Szávai Géza levele a Marosvásárhelyi Írószövetségi Fiók tagjaihoz

Nagyon zárt diktatúrában voltam huszonhárom-huszonnégy éves, intenzíven írogató fiatalember, amikor egy velem készült interjúban (A HÉT, 1974 decemberében, Vö. Szinopszis/Napi kritikák c. köt. 255. old) azt mondtam: „Egymáshoz közeledésünk út a világ felé”. Komolyan gondoltam, és egészen konkrétan: ha minden jelentősebb mű megjelenne három (magyar, román, német) nyelven, „annak már országhatáron túlmenő jelentősége lehetne”.

Fél évszázad múltán is ebben a logikában élek. Időközben a diktatúrák zártságát régiónkban is feloldotta a történelem (melynek szele elsöpörte Erdélyből a németeket a „nyitott világ” más szegletébe).

Írogató fiatalemberként (sőt kamaszként!) Balzac volt az „ideálom”, az a prózaíró, aki nyomdát alapított, és ő maga adta ki a saját műveit – hogy senkinek ne legyen kiszolgáltatva, hogy független, szabad író maradhasson.

Életem úgy alakult, hogy néhányad magammal létrehozhattam egy többnyelvű („európai” és „tovább…”) kiadót. A PONT Kiadó idén lépett át történetének 31-ik esztendejébe. Ezernél több kiadványával, folyóirataival és más kezdeményezéseivel: ma már kultúra- és irodalomtörténet.

A konfliktus (conflict) ellentéteként gondolt – és ekként meghatározott – CONFLUX nemzetközi sorozatunk és programunk keretében jelentős műveket publikáltunk azonos borítóval, sok nyelven. Amit huszonhárom évesen elképzeltem és szorgalmaztam, az „globális” értelmezésre alkalmas gondolattá és gyakorlattá vált. A román és a magyar művek értékelvű „cseréje” is e tágasabb keretekben zajlott a PONT-nál.

…Azzal is számolva, hogy esetleg nem jutunk el Marosvásárhelyre, előre küldtünk jó néhány könyvet. Csupán néhány a sokból, de ez a néhány könyv – ha megszemlélik, kézbe veszik – többet mond, mint amit én akár hosszú fejtegetésben és bizonykodásban „előadhatnék”. 

A CONFLUX jelzetű könyvek közé azért került mutatóban „Interface” sorozat-béli mű is, mert a – hasonelvű –  CONFLUX elismeréseként hívták meg a Sorbonne mellett működő, és az Európai Tanács által támogatott nemzetközi, sok nyelvű, a roma kultúrát összegző és bemutató tizenkét európai kiadó egyikének a PONT kiadót.

…És: köszönet a marosvásárhelyieknek!