Itt a Korunk májusi száma

Megjelent a Korunk májusi lapszáma

A közigazgatás a közpolitikák megvalósítása, a kormányzati intézmények igazgatása és a nonprofit intézmények irányítása – de nem utolsósorban tudományos diszciplína is. A politikatudomány egy olyan alterülete, amely kifejezetten igazgatási céllal készít fel köztisztviselőket a kormányzati és nonprofit szektorban való munkára. Sokrétű kutatási terület, amelynek alapvető célja a kormányzat működését elősegítő menedzsment és politikák előmozdítása, a kormányzati döntéshozatal tanulmányozása, maguknak a politikáknak, az azokat létrehozó különböző inputoknak és az alternatív politikák létrehozásához szükséges inputoknak az elemzése. A lapszámunkban közölt tanulmányok ezt a területet járják körül, különös tekintettel a hazai, konkrét kihívásokra és megoldáslehetőségekre.

Tartalom:

KOCSIS JÁNOS BALÁZS • Térátmenetek – a város és pereme .

CSÁK LÁSZLÓ • A felsőfokú közigazgatás-oktatás jövője Erdélyben

LŐRINCZI DÉNES • Rend az önigazgatáshoz

TÓTH SZABOLCS BARNABÁS • Közigazgatási törvények fogadtatása Háromszéken a helyi sajtó tükrében. 1925–1930

LAKATOS ARTUR – VERES DÁVID-GÁBOR • A prefektusi hivatal működése Romániában

OLÁH ANDRÁS • holnap is, egyedül, késésben, mellékszereplő (versek)

SZTAKICS ISTVÁN ATTILA • A területi-közigazgatási egységek köz- és magánvagyonának az ügykezelése

SZABÓ-M. SÁNDOR • Az EU-s pályázatok hatása a LEADER program keretén belül Brassó megye északkeleti kisrégiójában

CSŐSZ CSONGOR • A romániai konszolidált államháztartás jövedelmének elemzése és összehasonlítása a svédországi állami költségvetés jövedelmeivel a 2006–2021-es periódusban

ANTALKA ÁGOTA • A koronavírus, a háború és az infláció hatása az egyénekre és a munkahelyi viszonyokra

HISTÓRIA

FAZAKAS LÁSZLÓ • Hétköznapi bosszúságok Kolozsváron a vízvezeték kiépítése alatt és után (1895–1918)

MŰHELY

A. GERGELY ANDRÁS • Szaglatminták – szegletekben

MŰ ÉS VILÁGA

CSAPODY MIKLÓS • Távolsági szonettjárat. Markó Béla: Mindenki autóbusza – egy versemlék filológiája

TÉKA

DEMÉNY PÉTER • Egy házi nyúl (Görözdi Judit – Balogh Magdolna szerk.: Külországi könyvespolcokon. Tanulmányok Esterházy Péter idegen nyelvű recepciójáról)

EGYED EMESE • Egyetemtörténeti enciklopédia. Kolozsvár–Szeged, 1872–1945 (Gaal György: Az erdélyi tudományosság fellegvára)

ABSTRACTS

KÉP

SIKLÓDY FRUZSINA