A líra udvarterei

cd76c5e6fb5e779b5242c1be6c1adacb_XL

A líra ud­var­t­erei címmel 2018. ápri­lis 12-én, csütörtökön 18 órai kez­det­tel költészet­na­pi fel­ol­vasóes­tet tart a kézdivásárhe­lyi Vi­gadóban az Erdélyi Ma­gyar Írók Ligája. Az est meghívot­tai: Fe­ren­c­zes István, Király László, Király Zoltán, Lövétei Lázár László. Beszélgetőtársuk: Fe­ke­te Vin­ce. eirodalom.ro