ÉRTESÍTÉS

Április 18-án délután 5 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében sor kerül a Romániai Írók Szövetsége Marosvásárhelyi Fiókjának tisztújító közgyűlésére, amely egyúttal az országos írószövetségi tisztújítási folyamatnak is része, tehát a tagság nemcsak a Fiók vezetőségéről, hanem az országos elnök személyéről is szavaz.

A fiók vezetőségére a jelölési határidő március 17.

Alább közöljük a román nyelvű hivatalos összehívót:

 

CONVOCATOR

Adunarea Generală a Filialei Târgu Mureș a Uniunii Scriitorilor din România

 

 În temeiul dispozițiilor art. 16 și art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele FILIALEI TÂRGU-MUREŞ, cu sediul în str. TUŞNAD NR. 5 – Târgu Mureș, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „U.S.R.”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei TÂRGU-MUREŞ, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 18 APRILIE 2018 ora 17,00 la adresa: PALATUL CULTURII TÂRGU-MUREŞ, SALA MICĂ, PIAŢA VICTORIEI NR. 1.

 

Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei

Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

  1. Dezbaterea activității USR, a Președintelui, a Prim-vicepreședintelui și a Vicepreședintelui, a Comitetului Director și a Consiliului USR, precum și a Președintelui Filialei pentru mandatul 2013-2018;

2.Votarea raportului de activitate al conducerii USR, prezentat de Președinte, precum și al Președintelui Filialei pentru mandatul 2013-2018;

  1. Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2018-2023;
  2. Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023;
  3. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;

Toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte U.S.R. ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.

Membrii Filialei care doresc să candideze la funcția de Președinte al Filialei și la celelalte funcții eligibile din cadrul Filialei pot depune candidaturile la secretariatul operativ al Filialei, în str. GEORGE ENESCU NR. 2  TÂRGU-MUREŞ (Editura ARDEALUL), până la data de 17 martie 2018, ora 14,00. Candidaturile trebuie semnate în original și depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

 

Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialei prezenți la data, ora și locul desfășurării adunării generale a filialei votează într-o urnă Președintele Filialei și Comitetul de Conducere al Filialei, iar într-o altă urnă votează Președintele U.S.R.

Pot vota în cadrul adunării generale a filialei numai membrii filialei. Un membru al filialei poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR și un singur candidat la funcția de Președinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Procesul de vot se va închide la data de 18 APRILIE 2018, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru Președintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei se vor consemna într-un proces-verbal. Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul convocator va fi adus la cunoștința membrilor filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

 

 

Președintele FILIALEI TÂRGU-MUREŞ,

Markó Béla

Membru al Comitetului de Conducere, resp. cu organizarea,

Eugeniu Nistor

 

Bodor Ádám Székelyföldön

22f4ea961711bcef2dcb95904ab7d319_XL

He­te­dik al­ka­lom­mal szer­vez találkozóso­ro­za­tot Székelyföldön Bo­dor Ádám írónak Murányi Sándor Olivér. A találkozó helyszínei, időpont­jai: 2018. márci­us 27-én, ked­den 18 órától Sep­si­szentgyörgyön a Bod Péter Me­gyei Könyvtárban, 28-án, szerdán 17 órától Csíksze­redában a Kájoni János Me­gyei Könyvtárban, 29-én, csütörtökön 20 órától pe­dig Székely­ud­var­he­lyen a Mok­ka Kávézóban. eirodalom.ro

Beszélgetés Marosvásárhelyen: „elchitanțásodik” a magyar nyelv Erdélyben?

SONY DSC

SONY DSC

Az „elchitanțásodásról”, a nyelvjárásokról, az anyanyelv éléről beszélgettek szerda este Marosvásárhelyen a Bernády-házban.

Az anyanyelv nemzetközi napját ünneplő beszélgetésen Demény Péter író moderálásával Fekete Erzsébet magyartanárnő, Portik Kriszta végzős gimnazista, illetve Markó Béla költő, a Kós Károly Alapítvány elnöke boncolgatta az anyanyelvhasználat kérdéseit.

Demény Péter egy buszon hallott, kétes helyességű mondat felidézése révén vezette be a témát: vajon miért ékelődnek be román szavak magyar mondatainkba, féltjük-e az anyanyelvünket vagy hagyjuk, hogy a nyugtáink „elchitanțásodjanak”?

Fekete Erzsébet fontosnak tartja, hogy ne felejtsük el: mindenki úgy használja a nyelvet, ahogy tanulta a családjában, illetve későbbi környezetében. Hangsúlyozta: nem kell boszorkányüldözést folytatni, ha valaki hibákat ejt a nyelvhasználat során, de magyartanárként kötelessége, hogy kijavítsa az illetőt.

A magyartanárnő tapasztalata szerint a fiataloknál nem is annyira a román szavaktól kell félteni a nyelvet, hanem a digitális nyelv hozta angol szavakkal. „Mikor a felnőttekkel beszélnek, megkegyelmeznek, és nem használnak angol szavakat, de ha mégis kicsúszik egy-kettő, érződik, hogy óriási a szakadék, és nem értjük egymást”- mesélte.

A diák szemszögét ismertetve Portik elmondta: néha olyan angol szavakat használnak, amelyekre nincs is tökéletes magyar megfelelő, ezért nem tudnák lefordítani semmiképp. Elmondta: egy kutatás során felfigyelt arra, hogy kortársait hangulatukhoz és mondanivalójukhoz igazítva választanak nyelvet: ha humorizálnak, azt általában angolul teszik, mikor cinikusak, azt románul fejezik ki, a komoly témákról pedig magyarul beszélnek. „Az sem mindegy, hogy írásbeli vagy szóbeli kommunikációról beszélünk, nagy különbség van a beszédünk és a felmérőinkben olvasható szövegek között”- magyarázta.

Markó kerüli a román szavakat, emlékei szerint sose használta a punga szót magyar mondatban, de vallja, a jövevényszavak mellett zavaró tud lenni az is, hogy Magyarországon húszévente lecserélnek egy szót egy másikra, úgyhogy a tasakból zacskó lett, most már meg kinézik, ha nem szatyrot mond.

A költő felhívta a figyelmet arra is, hogy az idegen szavak magyar mondatokba ékelése nem újkeletű: már az ő gyerekkorában gyakran lehetett hallani a focizó gyerekek szájából az „out”, „fault” szavakat. Meglátása szerint nem ezek a beékelt és ragozott szavak jelentik az igazi veszélyt, hanem a grammatikai szétcincálás, mint például a románból átvett „adok egy telefont” kifejezés a „felhívlak” helyett.

Szerinte a nyelvhasználatnak tudatos tevékenység kell legyen betartva a józan ész határait: „elektronikus üzenetet nem forwardolok, hanem továbbítok, viszont nem mondok tengelykapcsolót, ha a kuplungra gondolok”- magyarázta.

Fekete hangsúlyozta: fontos szempont az is, hogy különbséget kell tenni nyelvjárás és helytelen nyelvhasználat között. „Mikor hazamegyek Gyulakutára, úgy beszélek, mint azok, akik ott laknak, és az sem helytelen, csak más”- tette hozzá.

Portik Kosztolányit idézve elmondta: lehet, hogy belülről kell érezni, hogy nem jó, és akkor lehet csak változtatni rajta. Szerinte az a legnehezebb az, hogy nincsenek éles határvonalak, nem könnyű eldönteni azt, hogy mi fér bele és mi nem.

Markó a nyelv két fontos funkcióját felvázolva elmondta: egyrészt minden anyanyelv tükröz egy gondolkodásmódot, amely az identitás része, másrészt kommunikációs eszköz, tehát úgy kell tudjuk kifejezni magunkat, hogy a mondanivalónkat megértsék a magyarul beszélők Szombathelytől Bukarestig.  Szerinte a politikában radikálisan változik az embernek a nyelvhasználata.

„Rombol az, hogy lekerekítesz, csak akkor mondasz éleset, ha azzal van egy világos célod”- magyarázta. Ugyanakkor lehet egy sikerélmény is, amikor egy jogi szöveg megírásánál olyan mondatot fogalmaz meg, ami mindeninek ugyanazt jelenti, nincs arra esély, hogy más helyzetben rosszindulatú emberek átértelmezhetik.

Demény az ünnepre való tekintettel arra volt kíváncsi, hogy mit jelent az anyanyelve a jelenlevő magyartanárnak, diáknak és költőnek. „A gondolkodás maga”; „kiváltság”; „a hivatásom”- hangzottak a válaszok. maszol.ro

Két erdélyi szerző szerepel az év legfontosabb magyar irodalmi listáján

Közzétették az AEGON Művészeti Díj tíz jelöltjét, írja a hvg.hu. Az irodalomtörténészekből, kritikusokból, tanárokból álló, évente megújuló hét fős zsűri szavazatai alapján összeálló listán két erdélyi szerző is szerepel.

Tompa Andrea Jelenkor Kiadónál megjelent Omerta című regénye és Vida Gábor Jelenkor Kiadónál megjelent Egy dadogás története című regénye is szerepel a döntősök között.

Az AEGON Művészeti Díj zsűrijének tagjai nem tudnak egymásról, titkos online felületen szavaznak. A tízes lista alapján már élő, konszenzusos szavazással dönt a nyertesről. A zsűri elnökét és tagjait a díjazottat bejelentő sajtótájékoztatón ismerheti meg a közönség, a nyertes az április 10-i ünnepélyes díjátadón veheti át az elismerést a budapesti Katona József Színházban.

Az Aegon Magyarország biztosítótársaság alapította díj mellé 3 millió forint jár, a díjazott mű sikerét több tízmillió forint értékű média-megjelenéssel is támogatják. Emellett mind a tíz könyvről ingyenesen letölthető oktatási segédanyag készül középiskolai magyartanárok számára.

A 2018-as AEGON Művészeti Díjra esélyes tíz könyv:

Csabai László: Szindbád, a forradalmár, Magvető Kiadó

Kántor Péter: Valahol itt, Magvető Kiadó

Nádas Péter: Világló részletek, Jelenkor Kiadó

Nádasdy Ádám: Nyírj a hajamba, Magvető Kiadó

Parti Nagy Lajos: Létbüfé, Magvető Kiadó

Rakovszky Zsuzsa: Célia, Magvető Kiadó

Szécsi Noémi: Egyformák vagytok, Magvető Kiadó

Tompa Andrea: Omerta, Jelenkor Kiadó

Tóth Krisztina: Ünnep, Magvető Kiadó

Vida Gábor: Egy dadogás története, Magvető Kiadó

2017-ben Szabó Róbert Csaba Alakváltók című regénye szerepelt az Aegon Művészeti Díj döntősei között, a nyertes pedig Krasznahorkai László Báró Wenckheim hazatér című regénye volt. Az idei döntősök között is többségben van a próza, de négy verseskötet is szerepel.

maszol.ro

Szandra May udvarhelyi hóhullásban

1a39173e65486fab8249fb04458ac834_XL

Feb­ruár 8-án, csütörtökön délután egy igazán családias és bensőséges könyv­be­mu­tatónak adott ott­hont a Székely­ud­var­he­lyi Városi Könyvtár ol­vasóter­me. Szakács István Péter fag­gat­ta egy­ko­ri diákját, De­me­ter Zsuzsát a nemrégi­ben a Lec­tor kiadónál meg­je­lent, a Szand­ra May a hóhullásban című, Kin­de An­namáriáról és költészetéről szóló könyvével kap­cso­lat­ban.

A helyszín is al­kal­ma­sabb volt erre az eseményre, mint a kocs­ma/​kávézó, az érdeklődő és értő közönség be­lak­ta a ter­met, az eseményt ke­ret­be fog­laló Ga­ra­bon­ciás da­lok pe­dig a han­gu­la­tot is kellőképpen meg­ala­pozták. A Ga­ra­bon­ciás szöve­ge­it egyébként Kin­de An­namária írta a ’70-es, ’80-as évek­ben, aki­nek kul­turális élet­ben való je­lenléte el­lenére ver­sesköte­tei csak a rend­szerváltás után je­len­het­tek meg. En­nek okáról De­me­ter Zsu­zsa csak annyit árult el, hogy van­nak elképzelései, de nem annyi­ra meg­ala­po­zot­tak, hogy tényként tálal­has­sa. A ta­valy meg­je­lent mo­nográfia egyébként nem tu­dományos dol­go­zat, azt nem a szakmának írta a székely­ud­var­he­lyi származású, de Ko­lozsváron élő szerző („nem az agyonlábjegy­ze­telt dok­to­ri disszertációját nyom­tatták ki”), ha­nem az egy­sze­ri ol­vasót sze­retné be­ve­zet­ni ebbe a költői világba, sze­retné meg­sze­ret­tet­ni, a köztu­dat­ba be­emel­ni a méltat­la­nul el­ha­nya­golt és a halál mi­att túl korán lezárult életművet, rábírni az em­be­re­ket, hogy vegyék kézbe és for­gassák Kin­de köte­te­it. Az iro­da­lomtörténész ezért is fog­lal­ta a költőnő egyik al­te­regójának, Szand­ra May­nek a nevét a kötet címébe.
Általáno­sabb vi­zek­re evez­ve arról is beszéltek az előadók, hogy bár Kin­de An­namária csíksze­re­dai és nagyváradi évei alatt a pezsgő iro­dal­mi élet szer­vezője volt, az Erdélyi Ma­gyar Írók Ligájának ve­zetőségében is éve­kig tevékeny­ke­dett, azon­ban látványo­san ki­ma­radt a bu­da­pes­ti iro­dal­mi körforgásból, on­nan nem vették észre, nem fe­dezték fel. Ez na­gyon kevés kivételtől el­te­kint­ve más erdélyi szerzőnek sem szo­kott si­kerülni itt­honról, általában a főváros­ban személye­sen is je­len kel­le­ne len­ni a be­futáshoz.
De­me­ter Zsu­zsa végig ért­hetően, meg­nyerően beszélt a mo­nográfiája fősze­replőjéről, Szakács István Péter­rel szel­le­mes dis­kur­zust foly­tat­va és közönséget többször meg­ne­vet­tet­ve sze­rez­tek egy szép és emléke­ze­tes estét a közönségnek, akik­nek a Ga­ra­bon­ciás da­lok és dalszöve­gek biz­to­san sokáig a fülében cseng még. eirodalom.ro

Lövétei Lázár László és Marin Georgiev kapja a Balassi Bálint-emlékkardot

balassi

Lövétei Lázár László székelyföldi magyar költő, esszéista és Marin Georgiev bolgár műfordító veheti át a huszonkettedik alkalommal odaítélt Balassi Bálint-emlékkardot szerdán a fővárosi Gellért Szállóban.

Lövétei Lázás László 1998 óta a csíkszeredai Székelyföld folyóirat szerkesztője, 2010 óta főszerkesztője. Főbb művei: A névadás öröme (1997), Távolságtartás (2000), Két szék között (2005), Árkádia-féle (2009), Arany versek. Széljegyzetek Arany Jánoshoz (2010) és a Lázár-kert (2012). 1997-ben megkapta a Romániai Írók Szövetségének Debüt-díját, 2011-ben Faludy György-díjjal, 2008-ban Radnóti-díjjal ismerték el.

Marin Georgiev költő, műfordító az 1980-as évek óta kiemelkedő szerepet játszik a magyar irodalom bulgáriai megismertetésében. Munkáját a magyar kulturális kormányzat 2001-ben Pro Cultura Hungarica díjjal ismerte el. 2007-ben jelent meg az Egyedül a mindenségben című magyar versantológiája. Se Isten, se ördög című magyar verseskötetét 2015-ben adta ki Napkút Kiadó. Holtomiglan eljegyzett – Az én magyar európám című bolgár nyelvű útleírásokat, magyar-bolgár fordításokat, verseket és naplórészleteket tartalmazó kötetét 2016-ban mutatták be a bolgár fővárosban a Balassi Intézet – Szófiai Magyar Intézet támogatásával.

A 16. századi magyar költőóriásának emléket állító elismerés a magyar irodalmi életben évtizedek óta széles körben elismert költőket, valamint a magyar irodalmat és benne Balassi költészetét fordító európai szellemiségű külföldi poétákat jutalmazza.

A Balassi Bálint-emlékkard egy végvári szablya, amelyet a bonyhádi Fazekas József fegyvermester kovácsol, a díszokleveleket Vincze László szentendrei nyomdász készíti. A Molnár Pál újságíró által alapított elismerést 2017-ig 39 költő és műfordító vehette át, tavaly Szikra János és Nelson Ascher brazil műfordító kapta a díjat.

A szerdai díjátadón zenei ősbemutatóként Beischer-Matyó Tamás Vidám vitézi ének című művét a Törökbálinti Cantabile Kórus adja elő. maszol.ro

Dragomán György és Szabó T. Anna az idei Csíkszeredai Könyvvásár díszmeghívottja

Dragoman Gzorgz Syabo T Anna FOTO NLCafe

A népszerű íróházaspár, az erdélyi születésű Szabó T. Anna és Dragomány György lesz az idei csíkszeredai könyvvásár rendezvénysorozatának fő meghívottja – adta hírül a szerdai Hargita Népe. A biztosra vehető jelenlétük mellett vonzó kínélat körvonalazódik a koncertkedvelőknek is.

I.Csíkszeredai Könyvvásár – erre a névre keresztelte át Csíkszereda városvezetése az eddig két kiadást megért Székelyföldi Nemzetközi Könyvvásárt, mely idén május 10-13 kap helyet a csíkszeredai Erőss Zsolt Arénában.  Előrebocsájtva, hogy a folyamatban levő programszervezésben módosulások is bekövetkezhetnek, a Hargita Népe megírta: máris ingent mondott a város meghívására a kortárs magyar irodalom közkedvelt és híres íróházaspárja, Dragomán György és Szabó T. Anna. A megyei napilap információi szerint ők a könyvvásár-helyszíni, közös pódiumműsoruk mellett iskolában is részt kívánnak venni közönségtalálkozókon, és úgy döntöttek, Anna kisiskolásokkal, György pedig felsősökkel szeretne elbeszélgetni.

A nevet és karaktert váltott könyvvásár szervezését a székelyföldi kiadásokat szervező konstrukcióban, a Hargita Megyei Kulturális Központ és az Expohar Kft.-vel partnerségben végzi a társszervező és főtámogató Csíkszeredai Városháza nemrégiben alakult, a helyi kulturális intézmények átszervezésével nyert kulturális szervezőcsapata. A vásár felhívása nyomán eddig bejelentkező kiadókkal dolgozó iroda azt a koncepciót követi, hogy a gazdag programkínálatban meghonosítsa az iskolákba is kirajzó szerzői eseményeket. Amint azt az rendezvény nyomtatásra kerülő katalógusában megfogalmazták: a könyvvásár a felnőttek mellett nagy figyelmet szentel a gyerekolvasókra is, ezért beiktatják a „szerző az iskolában”-formátumú találkozókat, és emellett gondolnak azokra a kicsikre, akik még olvasni nem tudnak, „de a könyv szeretetére szoktatva őket később olvasókká válnak”.

A pódiumbeszélgetésekre a résztvevő kiadók is ajánlják szerzőiket – névsoruk még nem végleges -, és, a Maszol értesülései szerint olyan neves magyarországi kiadók is Csíkszeredába készülnek, mint a Kalligram kiadó, amely éppen márciusra adja ki Markó Béla költő legújabb könyvét, és a kiadó szándéka szerint a vásárban majd a szerzővel is találkozunk.

De a vásár és a könyvbemutatók, író-olvasó találkozók mellett a szervezők idén naponta terveznek koncertet is. Amint az jelenleg körvonalazódik: a vásárt a tavalyi ünnephez hasonlóan újból a Sebő együttes koncertje nyitja meg. Ezt megelőzően viszont, mintegy „nulladik napként”, gyerekkoncertet is készülnek tartani. A hivatkozott katalógus szerint a könyvvássár fellépője lesz a Székelyföldet szíve csücskének nevező világhírű magyar dzsessz-zongoraművész, Sárik Péter is, és a vásár harmadik fellépője a tervek szerint a helyi Role zenekar lesz.

Mint azt megtudtuk: a szervezés jelenlegi szakaszában még nem lehet tudni, hogy az előző évekhez hasonlóan minden műsor idén is ingyenes lesz-e, illetve azt, hogy ha nem, akkor melyekre kell beléptidíjat fizetnünk – de ezeket az információkat majd időben közlik a szervezők a közönséggel. Legutóbbi megkeresésünkkor Füleki Zoltán polgármester még korainak tartotta a kultúresemények vonatkozásait taglalni, jelezvén: Csíkszereda idei költségvetése 16 millió lejjel kevesebb a tavalyinál, ezért próbálják a programokat „úgy összerakni, hogy a kevés fedezetből is minőségi legyen”. maszol.ro

Interjú Szabó Róbert Csabával

8ff89376d072f546d093af32c351dcc8_XL

Vajon nagyi és az aranyásók címmel nemrég meseregénye jelent meg Szabó Róbert Csabának. Erről, valamint más természetű irodalmi “dolgairól” beszélgettünk.

– Egy nagyon is aktuális anyagból gyúrtál meseregényt (Vajon nagyi és az aranyásók, Gutenberg Kiadó, 2017): a verespataki aranybányászat történetéből, illetve a nemrég lecsengett (?), ciántechnológiás bányaújranyitás x-aktáiból. Van valami személyes kötődésed Verespatakhoz, vagy hogy jutottál a témához? (Esetleg – ahogy mondani szokták – az keresett meg téged?)

– Az em­ber történe­te­ket ke­res az őt fog­lal­koz­tató problémákhoz, hogy érvénye­sen és főleg iz­gal­ma­san el tud­ja mon­da­ni, mi bántja. Dra­ma­tizálni, ha úgy job­ban tet­szik, de a mesélés is jó szó rá. Gye­re, el­mesélem, mi bánt – ilyen­formán. Ve­res­pa­ta­kon csupán egy­szer jártam, körülbelül tíz évvel ezelőtt, de egy éle­tre való nyo­mot ha­gyott ben­nem. A varázslat, amit a te­lepülés adott, reménye­im sze­rint vissza­ol­vas­ható a Va­jon na­gyiból… A ve­res­pa­ta­ki bánya­mizériát régóta nyo­mon köve­tem, valóban jól te­ma­tizálható, ha az em­ber arról sze­ret­ne írni, hogy a Földünk hal­dok­lik, és hogy mind­ez nekünk, em­be­rek­nek köszönhető. Ilyen érte­lem­ben nem csak Ve­res­pa­takról szól, ha­nem a jövőnk iránti és min­denféle eh­hez kap­csol­ható fe­lelősségről, ami a (döntéshozó) felnőttekből többé-kevésbé ki­vesz­ni látszik vagy ki is ve­szett. El­lentétben a gye­re­kek­kel. Gya­korló szülőként azt látom, hogy van remény. De a nagy ta­nulság és egy­ben csalódás is eb­ben az, hogy kis részben a felnőtte­ken is múlik, a ne­velésen.

– Volt tudatos törekvés: az ifjú olvasókat „zöldíteni”, környezettudatossá tenni? (A könyv egyébként legkevésbé sem didaktikus).

– Mi­vel nem le­he­tek min­den gye­rek fe­lelős szülője, azt találtam ki, hogy megírom, mi­lyen vesz­teségek érhet­nek bennünket, ha nem gon­dol­ko­dunk eléggé kri­ti­ku­san, és nem kérdezünk rá a dol­gok valódi okára. Ennél többet én nem tu­dok ten­ni, mert nem po­li­ti­kus, ha­nem író va­gyok.

– A leírások (táj, környezet, városkép) a valóságot tükrözik, ugyanakkor számos mesei elem található, amelyek egy másik dimenzióba lendítenek (manók, csoda-hegedűtok, stb.). Mese ez, valós elemekkel, vagy valóság, mesés elemekkel?

– A kérdés mögött, ha jól értem, az is ott mo­toszkál, hogy felnőttek­nek is ajánlom-e. A vála­szom igen, ki­fe­je­zet­ten ne­kik is ajánlom. Sőt, együtt­ol­vasásra biz­ta­tom a családot, az jó móka le­het, utána pe­dig közös kirándulásra, akár Ve­res­pa­tak­ra is. Ami a valóságot il­le­ti: azt már meg­szok­hatták az ol­vasóim, hogy sze­re­tek szűkebb-tágabb érte­lem­ben erdélyi történe­te­ket írni. Úgy értem, erdélyi helyszínek­kel és sze­replőkkel operáló, az itt­ho­ni problémákra rámu­tató történe­te­ket. Len­ne még miről beszélni, például az erdőirtásokról, de a román-ma­gyar együttélés kérdései is sürgetőek. Azt gon­do­lom ugyan­ak­kor, hogy varázslat nélkül sem­mi esélyünk, az írónak még kevésbé van esélye, hogy érvénye­sen beszéljen a fen­ti problémákról. Varázslat kell, olyan érte­lem­ben, hogy nem sza­bad el­tit­kol­ni a hi­deg valóságot, de sze­re­te­tet, csodát és hi­tet kell be­le­lop­ni az el­beszélésbe, mert másképp a fel­adat meg­old­ha­tat­lanná válik.

– Ifjúsági kalandregényt is mondhatnánk: két tizenkét éves gyermek kalandok sorozatán megy át, végül megoldva azt, amit a felnőttek összegubancoltak.

– Igen, már említet­tem, hogy kizárólag a gye­re­kek­ben le­het még bízni. A társa­dal­munk en­nek el­lenére még min­dig úgy működik, hogy a gye­rek­nek kuss a neve, a gye­rek ne szóljon bele a na­gyok dolgába. Könyörgöm, ha megnézzük csak az elmúlt évti­ze­de­ket, a hu­sza­dik századról nem is beszélek, ak­kor fölte­hetjük a kérdést, hogy mit is tud­nak job­ban a felnőttek. Az ol­vasóra bízom a választ. De meg­mon­dom: sem­mit. Eljött a gye­re­kek ide­je, eljött az ide­je, hogy végre tény­leg ko­mo­lyan vegyük őket. De ah­hoz per­sze először ma­gun­kat kéne ko­mo­lyan ven­ni, nekünk felnőttek­nek.

– A puding próbája az evés: én a gyermekeimnek olvastam fel a könyvedet, tőlük jött visszaigazolás, hogy működik a dolog. Te „tesztelted” írás közben az anyagot efféle ifjú kritikusokkal?

– Per­sze, a fiam hűséges szer­kesztőm volt, el­mond­ta, hol unal­mas, és mit nem kell ki­dob­nom, vagy hol írjak még hozzá.

– Érdekes az örökösen kételkedő Vajon nagyi alakja. Hány nagymamából van összegyúrva ez az egyszerre modern és mesei figura?

– Va­jon na­gyiról Gulácsi Zsu­zsi színésznő mesélt ne­kem egy­szer, de ne­kem sem volt is­me­ret­len gye­rek­ko­romból a va­jon szócskát ismétel­gető nagy­ma­ma. A világ összes nagy­mamája, sőt nagy­papája ben­ne van Va­jon na­gyi ka­rak­terében. A nagyszülők azok, akik sze­rin­tem a legköze­lebb áll­nak a gye­rek­kor­hoz. Nem­csak azért, mert több idejük van a gye­re­kek­hez le­ha­jol­ni és meg­hall­gat­ni, ha­nem mert a sza­bad­idejük és ta­pasz­ta­la­tuk okán fel tudják is­mer­ni a játék fon­tosságát újra egy átdol­go­zott élet után. Hogy mégis miért éppen nagy­ma­ma, és nem nagy­pa­pa lett a kétel­kedő, a gye­re­kek­hez közel álló ka­rak­terből: mert a nőkben job­ban bízok, mint a férfi­ak­ban. Egyébként az egyik felnőtt ol­vasóm éppen azt emel­te ki, mennyi­re meg­lep­te és mennyi­re örült neki, hogy a történe­tem­ben korábban Va­jon na­gyi, vagy­is egy nő polgármes­ter volt az előtörténete sze­rint. Meg­je­gyezném, én már láttam erre példát, a szülőfa­lu­mat egy hölgy ve­ze­ti, a falu pe­dig fejlődik és vi­rul.

– Tartottál már könyvbemutatót gyermekeknek? Veszik a lapot?

– Igen, és rendkívül sok kérdésük volt, amennyit egy il­le­del­mes, felnőttek­nek írt könyv­be­mu­tatóján alig­ha kap­hat meg az em­ber. Sok üze­ne­tet kap­tam gye­re­kektől, és min­den­ki azt kéri, jöjjön a foly­tatás.

– Izgalmasak Orosz Annabella illusztrációi. A főszereplő alakjában mintha a te gyermeki vonásaidat ismerném fel, a rajzok gyakorta „továbblendítik” a történetet. Hogy dolgoztatok össze az illusztrátorral: voltak neked is elképzeléseid, vagy teljesen szabad kezet kapott?

– Ami­kor úgy döntöttem, hogy a csíksze­re­dai Gu­ten­berg kiadóval szerződök, ab­ban nagy sze­re­pet játszott a kiadó köny­ve­i­nek igényessége mel­lett az is, hogy a leg­jobb il­lusztráto­rok­kal dol­goz­nak. Orosz An­na­bel­la az egyik leg­jobb, tel­je­sen megbíztam ben­ne, sza­bad ke­zet ka­pott. Per­sze, kíváncsi volnék, mi­lyen len­ne egy raj­zolóval párhu­za­mo­san dol­goz­ni, de ez most más mun­ka volt. An­na­bel­la pon­to­san értet­te, miről szól a köny­vem, és utólag el­mond­ta, már az első ol­vasáskor be­szip­pan­tot­ta a történet világa. Ez sze­rin­tem látszik is a raj­zo­kon, és igen, az il­lusztrációk részei immár a történet­nek, nem le­het elképzel­ni szöve­get a kép nélkül, és fordítva. Mind­ez azon­ban sem­mit sem ért vol­na a kiadó szak­mai alázata, tudása és ka­pa­citása nélkül. A Gu­ten­berg je­len pil­la­nat­ban minőségben bárme­lyik ma­gyar gye­rekkönyv-kiadóval fel tud­ja ven­ni a ver­senyt.

– Eddig novellát, regényt, drámát írtál. Ez az első meseregényed. Kitérőnek neveznéd ezt, vagy úgy rákaptál az ízére, hogy lesz folytatás?

– Lesz, már dol­go­zom raj­ta, és azt kívánom ma­gam­nak, bárcsak a „felnőtt” köny­ve­i­met is ilyen könnyedén tudnám megírni.

– 2016-ban jelent meg legutóbbi „felnőtt” könyved, a jó kritikai/olvasói visszajelzéseket kapott Alakváltók. Készülsz most valamivel?

– Most nagyjátékfilm for­gatóköny­ve­ket írok, és na­gyon élve­zem. Van néhány regény­ter­vem készen, és fo­lya­ma­to­san dol­go­zom, élve­zem az ez­zel járó írói mun­ka összes szépségét és átkát.

eirodalom.ro

 

Duplakönyv-bemutató Szentgyörgyön

c1f40f2fc0051907e417d36ab482a038_XL

Két pub­li­cis­ta–főszer­kesztő, két könyv az egy­ben: a csíksze­re­dai Har­gi­ta Népe Lap­ki­adó új kötetét mu­tat­juk be a sep­si­szentgyörgyi könyvtár ol­vasótermében 2018. január 12-én, pénte­ken 17 órától.

AMB­RUS AT­TI­LA és SARÁNY ISTVÁN – a Brassói La­pok, il­let­ve a Har­gi­ta Népe főszer­kesztője – közös pub­li­cisz­ti­kai kötet­tel je­lent­ke­zik, a ge­nerációs együvétar­tozás és a közös érdeklődés nyomán. A pub­li­cisz­ti­kai írása­ikból, jegy­ze­te­ikből készült válo­gatás Szóbeszéd, il­let­ve Szer­te­len szósze­det címmel je­lent meg, és LÉPHAFT PÁL ka­ri­katúrái te­szik tel­jessé.
A ren­dezvény házi­gazdája és a szerzők beszélgetőtársa: Szon­da Sza­bolcs könyvtárigaz­gató.

A kettős kötet fülszövegéből:

Ambrus Attila nem csupán a romániai ma­gyar újságírás ki­emel­kedő személyisége, de leg­szebb ha­gyománya­i­nak közvet­len foly­tatója is. Írásai szer­ve­sen kap­csolódnak a lap két világháború közti ve­zető újságírójának, a Brassói La­pok, majd a Váradi Napló ko­lum­nistájának, Mi­kes Imrének a munkásságához, aki később a Sza­bad Európa Rádió Gal­li­cu­sa gyanánt vált a világ egész ma­gyarsága előtt is közis­mertté. Ugyan­az a valóságszomj, tárgyi­la­gosság és kendőzet­len szóki­mondás.” (Bíró Béla)

Sarány István olyan, ki­halóban lévő újságírói nem­zedékhez tar­to­zik, aki még átérzi a leírt szó súlyát, és nem átall sajátos stílust ki­munkálni ak­kor sem, ha a média által sajnála­to­san agyon­csépelt témához nyúl. Szin­te kivétel nélkül va­la­mennyi írásából ki­tet­szik, hogy számít az ol­vasó együtt­gon­dol­kodására, leg­alább az értel­mezés és a megértés erejéig. Ízig-vérig székelyföldi elköte­le­zettségű közíró – anélkül, hogy meg­ala­po­zott re­gi­o­na­liz­mu­sa túlzások­ra sar­kallná.” (Cseke Gábor)

eirodalom.ro

Molnár Vilmos csíkszeredai könyvbemutatójáról

2b801622c01bbf79ca1cbb447cc20416_XL

„Volt egyszer valaki.
Elvártak tőle valamit.
Nem azt adta, amit vártak tőle. Nem is úgy, ahogy elvárták volna. Nem is akkor, mikor nekik tetszett. Nem is értékelték, amit adott.
Nem bánta cseppet sem soha.”

A Mese a probléma nemlétéről című Molnár Vil­mos-(ál)mese hőse nem bánta, de az sem, aki részt vett a szerző A leg­felső stáció című, a Boo­kart kiadónál meg­je­lent könyvének csíksze­re­dai be­mu­tatóján, amely­re 2017. de­cem­ber 6-án került sor a Kájoni János Me­gyei Könyvtárban.

Noha eset­leg nem azt kap­ta, amit várt – klasszi­kus mese he­lyett például rend­hagyó vagy mi­nimál meséket, továbbírt történe­te­ket –, nem csalódott, sőt határo­zot­tan állítható, hogy szel­le­mi­ek­ben gaz­da­gab­ban térhe­tett haza ki-ki. A közönség a szerző hangján meg­tud­hat­ta, mi­lyen „szőcsgézás” Csicsó után az Is­ten, az Úris­ten ugyan­is „Csicsó után Szőcs Géza, erdélyi származású, je­len­leg Ma­gyar­országon élő költő képében szo­kott meg­je­len­ni a vo­na­ton”, és mi­lyen ak­kor, „ami­kor egészen olyanná válto­zik, mint Bo­dor Ádám, erdélyi származású, je­len­leg Ma­gyar­országon élő prózaíró, le­han­gol­tabb pil­la­na­ta­i­ban”, s mit vála­szol arra a kérdésre, hogy mi­kor jön rend­be a ma­gya­rok ügye: „– Ha majd va­la­ki ve­szi a fáradságot, és függőle­ges­re állítja a ma­gyar Szent Ko­ronán a fer­de ke­resz­tet!”
Do­mo­kos Zsófiának, a könyv szer­kesztőjének a kérdése­i­re adott vála­szokból sok mást is meg­tud­ha­tott a hall­gatóság a szerzőtől a szerzőről, az íróságról, az iro­da­lomról, fris­sen meg­je­lent könyvéről, amely­nek alcíme: Szer­te­len történe­tek, rend­hagyó mesék. Hall­gas­suk Molnár Vil­most, aki a népes közönséget látva, a rá jel­lemző önkri­tikával és szerénységgel adott han­got örömmének: „Ha egy köny­vet megírnak, ki­ad­nak, és be­kerül a köny­ves­bol­tok­ba, az még csak ötven százalékban van kész. Ak­kor lesz kész egy könyv száz százalékban, ha megvásárol­ja, és el is ol­vas­sa az ol­vasó. Te­kin­tet­tel arra, hogy már vásárol­tak meg példányo­kat a be­mu­tatóig, és ilyen so­kan eljöttek, van esély, hogy ol­vas­ni fogják a köny­ve­met.”
A leg­felső stáció és az előző, szintén a Boo­kartnál meg­je­lent Az ördög megint Csíkban című kötet meg­je­lenése között négy év telt el. Ennyi időre volt szüksége a szerzőnek, hogy megszüles­se­nek a most nap­világot látott könyv da­rab­jai. Mint Molnár el­mond­ta, van neki egy ötlet­bank­ja, amely­be fel­je­gye­zi a gon­do­la­ta­it, aztán idővel rájuk pil­lant, és van olyan, hogy utólag sem­mit nem lát bennük, de van úgy is, hogy a le­jegy­zett, kevésbé jónak tűnő ötletből később el­kezd írni, és rájön, hogy abból jön ki va­la­mi. A kötet szöve­gei között is van tehát olyan, ame­lyik régeb­bi ötletből szüle­tett meg. Ami­ket megírt – mint általában ten­ni szok­ta –, le­tet­te, he­tek, hóna­pok múlva újra elővet­te, és alakítot­ta, változ­ta­tott, csi­szolt raj­tuk, kivágott belőlük, hogy minél tömöreb­bek le­gye­nek.
Ami­kor al­kotási szokásairól fag­gat­ta az írót a beszélgetőtársa, ak­kor Molnár Vil­mos azt mond­ta, hogy sze­rin­te ih­let nincs, de van az írásra való ráhan­golódás. Ha van egy témája, ak­kor bárhol is le­gyen, bármit is te­gyen, min­denről az jut az eszébe, az fog­lal­koz­tat­ja. A ráhan­golódást vi­szont nem le­het mes­tersége­sen ger­jesz­te­ni, egy­szerűen arról van szó, hogy na­gyon kell sze­ret­ni vagy gyűlölni azt a témát.
Molnár Vil­mos évek óta, már első, a Le­ve­lek Szin­gapúrból című kötetétől kezd­ve rátalált, ráhan­golódott a mese műfajára. Az ő írásai álmesék ugyan, ma­gyarázta, de a mese az utóbbi kétszáz évet leszámítva nem gye­rekműfaj volt, ha­nem a felnőttek­nek szóló műfor­ma. A mesében meg­van az, ami a felnőttek­nek szól: a fik­ció, ami nem a valóság, nem ma­ga­sabb­rendű annál, ha­nem más valóság. Olyan új látószöget en­ged meg, ahon­nan egészen új ol­daláról láthat­juk az ad­dig meg­szo­kott dol­go­kat, és a sémákból, az előítéle­tekből kilépve új összefüggések­re jöhetünk rá. A me­sei ir­re­a­litás le­hetőséget ad arra, hogy ki– és visszalépjünk a valóságba, és visszalépjünk, hogy nézőpon­tot vált­sunk, kizökkenjünk a meg­szokásból, le­vetkőzzük a szte­reotípiáin­kat. A rövi­debb műformának, például az egy­per­ces­nek, a kar­co­lat­nak éppen ez a sze­re­pe: meghökken­te­nie, el­gon­dol­kod­tat­nia az ol­vasót, hogy hir­te­len a valóság egészen más arcát lássa meg. Az ő írásai is erre tesz­nek kísérle­tet, val­lot­ta Molnár Vil­mos, aki a műveit kísérle­tek­nek is te­kin­ti, vagy­is hogy meg­ma­rad­jon bennük a kísérle­ti jel­leg – ho­gyan le­het például iro­dal­mi alakként meg­je­leníteni Is­tent vagy körvo­na­laz­ni azt, hogy hol is van a leg­felső stáció.
Hol van a leg­felső stáció? A könyv­be­mu­tatón az író a kérdésre nem tu­dott vála­szol­ni. Je­len tudósítás szerzője sem. A kérdés megvála­szolása így az ol­vasóra ma­rad. Ha a szerző magára is hagy­ta, művének el­ol­vasása talán köze­lebb vi­he­ti a nagyérdeműt a válasz­le­hetőségek körvo­na­lazásához. Bízom ben­ne!

(A találkozón történe­tek hang­zot­tak el A leg­felső stáció című kötetből készült hang­anyagból, ame­lyet a Ma­rosvásárhe­lyi Rádió készített Be­ne­dek Bo­tond színművész előadásában. Az es­tet Bol­dizsár Sza­bolcs csíksze­re­dai fu­vo­laművész mu­zsikája színesítet­te.)

eirodalom.ro

1 2 3 13