Bîlîni_Domokos_2007-09-19 (1)

Bölöni Domokos (Dányán, 1946. augusztus 11.) romániai magyar író, újságíró, tanár, a marosvásárhelyi Népújság művelődési rovatának volt szerkesztője.

Egy kis Maros megyei, vízmelléki faluban született. Dicsőszentmártonban járt középiskolába. 1973-ban román-magyar szakos oklevelet szerzett a marosvásárhelyi Tanárképző Főiskolán, majd 17 éven át a sóvidéki fazekasfaluban, Korondon tanított. Volt községi könyvtáros, iskolaigazgató, művelődési kör-szervező stb.

1990 óta Marosvásárhelyen él.

Kisprózával 1974-ben jelentkezett a kolozsvári Utunk című irodalmi hetilapban. Cikkei, karcolatai, novellái  jelentek meg a bukaresti Ifjúmunkás és Előre, a marosvásárhelyi Új Élet és Igaz Szó, a Látó, a kolozsvári Igazság, a csíkszeredai Hargita, a Művelődés, valamint a Brassói Lapok hasábjain és egyéb kiadványokban.

Első kötete a bukaresti Kriterion Kiadó Forrás-sorozatában látott napvilágot, Hullámok boldogságacímmel, 1980-ban, Bajor Andor és Szilágyi István ajánlásával. 1985-ben Hét vége című novellájával elnyerte az Igaz Szó szépirodalmi folyóirat novellapályázatának első díját. (Kötetben később Parasztnovella címmel jelent meg.)

1986-ban szintén a Kriterion gondozásában látott napvilágot újabb novelláskötete, A szárnyas ember. A rendszerváltozáskor, 1990 tavaszán visszatért Marosvásárhelyre; a Népújság című megyei napilap meghívására a művelődési rovat egyik szerkesztőjeként dolgozott 2011-es nyugdíjazásáig.

Elindította és éveken át szerkesztette a Népújság Stipendium című, gyermekeknek szóló mellékletét. Próbálkozott irodalmi humor-kör (Flaszter-klub) létrehozásával, egy ideig a Népújságban Flaszter címmel időszakos humor-oldalt szerkesztett. Humorpályázatot hirdetett műkedvelő tollforgatóknak, írásaikból kisebb kötetre való tréfás szöveget adott közre a lapban, sőt díjazási ünnepséget is tartottak az egykori Oroszlán vendéglőben. Később néhány irodalomkedvelő és író közreműködésével életre hívta a Súrlott Grádics irodalmi kört, amelynek hangulatos összejövetelei egy évtizeden át színezték Marosvásárhely irodalmi életét. A kör működéséről ízelítőt kínál Az eltérített felvonó című antológia.

1993-ban két írása elnyerte a Magyarok a Magyarokért Alapítvány pályázatának első díját próza kategóriában. 1998-ban szülőfalujáról írt munkáját nagydíjjal jutalmazta a budapesti Magyar Napló, A magyar társadalom önképe az ezredfordulón címmel meghirdetett pályázatán. A Népújság mellett létesült Impress Kiadó első köteteként adták ki 1992-ben Harangoznak Rossz Pistának című kis könyvét, amelynek „bevételéből indult” a kiadó.

A karcolatok, novellák mellett írt tévéjegyzetet, glosszát, tárcát, recenziót. Riportjai, művelődési cikkei, beszámolói, jegyzetei lapgyűjteményekben, arhívumokban lappanganak.

1990 óta tagja a Romániai Írók Szövetségének, 1999 óta pedig a Magyar Írószövetségnek.

MŰVEI

Önálló kötetek

Hullámok boldogsága (novellák, karcolatok, Kriterion Kiadó, 1980)

A szárnyas ember (novellák, karcolatok, Kriterion Kiadó, 1986)

Harangoznak Rossz Pistának (novellák, karcolatok, Impress Kiadó, 1992)

Egek, harmatozzatok! (válogatott novellák, Impress Kiadó, 1995)

Dégi Gyurka pontozója (kisregény, Impress Kiadó, 1998)

Bot és fapénz (novellák, Mentor Kiadó, 1999)

A próféták elhallgattak (rövid történetek, Impress Kiadó, 2002)

A nevető gödör (novellák, karcolatok, Előszó: Nagy Miklós Kund, Impress Kiadó, 2004)

Jézus megcibálja Pricskili Dungónak a fülét (rövidpróza, második kiadás, Impress Kiadó, 2006)

Széles utcán jár a bánat (rövidpróza, Juventus Kiadó, 2007)

Elindult a hagymalé (rövidpróza, Impress Kiadó, 2009)

Micsobur reinkarnációja (Mákföldi történetek, Juventus Kiadó, 2010)

Küküllőmadár (karcolatok, Erdélyi Gondolat, 2011)

Mosolygó kis pöttyös, szovátai pisztráng (karcolatok, novellák. KorKép Könyvek, 2014)

Szélrózsa kankalin (Mondatok az életemről, Kriterion Kiadó, 2014)

A rablóhús fogyasztása (játékos jegyzetek, Kreatív Kiadó, 2016)

Harangoz egy rézmozsár (Járókeret a 75.-hez, Juventus 2021)

A harmadik pohár (novellák, karcolatok, Juventus 2021)

Szerkesztésében jelentek meg:

Hadnagy József: Mint szép mesék kalóza (versek, Impress Kiadó, 2000)

Hadnagy József: Hajnaltól hajnalig (versek, Juventus Kiadó, 2006)

Hadnagy József: Kő és tükör között. (versek, Hungarovox Kiadó, Budapest 2014)

Nagy Székely Ildikó: Mint könnyű léptű óriás, versek, Juventus Kiadó, 2007.

Donáth László:  A pap tehene. Elbeszélések; szerkesztette, bevezető Bölöni Domokos. Kriterion Kiadó, Kolozsvár, 2013.

Donáth László: Zádokfa kürt. Elbeszélések; szerkesztő Bölöni Domokos. Kriterion Kiadó, Kolozsvár 2015.

Fülöp Kálmán: Elégia a Megváltóhoz (versek, Impress Kiadó, 2010)

Fülöp Kálmán: Verőfény (válogatott versek, Impress Kiadó, 2013)

Fülöp Kálmán: Harmatcsepp a fény porában (versek, Kreatív Kiadó, 2015)

Fülöp Kálmán: Angyalok keresnek (versek, Kreatív Kiadó, 2017)

Fülöp Kálmán: Kéz a kézben (versek, Kreatív Kiadó, 2018)

Fülöp Kálmán: Mélység és magasság (versek, Kreatív Kiadó, 2019)

Székely-Benzédi Endre: Kökényvár a senki földjén (versek, Juventus Kiadó, 2007)

Székely-Benczédi Endre: Begyűjteném szavaidat (versek, Juventus Kiadó, 2009)

Székely-Benczédi Endre: Szívmeleg ujjak arcomon (gyermekversek, Juventus Kiadó, 2015)

Az eltérített felvonó. A marosvásárhelyi Súrlott Grádics irodalmi kör antológiája, Kiterion Kiadó, 2011)

Aranypálca (humoros rövidpróza-gyűjtemény, Juventus Kiadó, 2021)

Cseke P. Péter: Emberkert ( humoros írások, Juventus Kiadó, 2021)