E. FERENCZ JUDIT FORDÍTÓI DÍJÁHOZ

Kocsis Francisko laudációja

A fordító egy fuvaros

 

Gyors listát készítettem azokról, akik magyarból románra fordítanak, és megdöbbentett a rövidsége. De mert ez egy olyan pillanat, amikor optimistáknak kell lennünk, hangsúlyozzuk hát, hogy még mindig vannak szenvedélyes kulturális fuvarosok. Ami igazán boldogító, az az, hogy egy sor fiatal ember megkóstolta az eszményi kábítószert, és boldog függővé vált.

Azok közül, akik máris bizonyítottak ezen a kényes, hatalmas, kísértésekkel teli területen, E. Ferencz Judit neve feltétlenül kiemelkedik. Néhány évvel ezelőtt jelentette meg Felfújható magány. Erdélyi magyar prózaírók című antológiáját, mely a bukaresti ICR kiadásában látott napvilágot – ezt a munkáját ismerem a legjobban. Csodálom érte, hogy ilyen hatalmas területről válogatott, és a választás merészségéért is, hiszen minden ilyen gesztus azzal jár, hogy egy másik lehetőséget elutasítunk, és hiúságokat sértünk meg esetleg. Minden fordító tudja, mivel áll szemben, és nem fél a jerikói trombitától. Nem is beszélve arról, hogy közötte és aközött, amit fordít, kapcsolatnak kell lennie, kommunikációs hullámnak, empátiának, annak a felfedezésnek, hogy saját magam egyik arcát látom meg a másikban. Egy idegen szöveget akkor sem tudsz lefordítani, ha számodra ismert nyelven íródott.

Az E. Ferencz Judit összeállította és fordította antológia a megismerés hídjait építi fel a román olvasó számára, és néhány apró kísértést dob feléje. A könyvet lapozgatván szükségét érzed, hogy többet megismerj mindabból, amit ez vagy az írt, az egyiket jobban megszeresd, mint a másikat, vagy, ami még relevánsabb, kifejezd az érdeklődésedet, aminek visszhangja támadhat egy kiadó szerkesztőségében. Legnagyobb érdeme természetesen az, hogy létezik és új ösvényt tör, de az is erényei közé sorolandó, hogy egy kiemelkedő képességekkel megáldott fordítót ajánl a figyelmünkbe, akinek csodálatos érzéke van azokhoz a nyelvekhez, amelyeket használ.

Ez a jól megérdemelt díj fordítói munkájáért jutalmazza meg E. Ferencz Juditot. Ébren tartja lendületét, és biztosítja arról, hogy számon tartják és dicsérik mindazért, amit két kultúra közötti fuvarosként végez.

Demény Péter fordítása