Esemény – Szárnyaló szobrok. Múzeum és irodalom

Demény Péter beszélget Markó Bélával
2022. január 22, Marosvásárhely, Kultúrpalota (kisterem)
Partnerintézmény: Látó Irodalmi Folyóirat és a Román Írószövetség

Egy gazdag életműbe sok minden belefér. Markó Béla arra törekedett, hogy költő és versmagyarázó is legyen ugyanakkor. A Költők koszorúja, az Olvassunk együtt, és számtalan megnyilatkozása is utal erre a törekvésére – arra ti., hogy a múzeumban levő klasszikusokat megszólítsa, magához igazítsa, megértse őket a maga számára, s így megértesse másokkal is. Beszélgetésünk egyik “fősodra” is ez lesz: hogyan lehet rég halott, tankönyvekbe került szerzőkről úgy beszélni, hogy maiakká váljanak, soraik ne csengjenek idegenül, elveik ne hassanak idejétmúltaknak. Markó tankönyvszerző is volt, de mindenekelőtt olvasó volt és maradt, akinek nem mindegy, hogyan viszonyulunk Berzsenyihez, Adyhoz, Eminescuhoz vagy Jeszenyinhez, hiszen amit tudunk, tőlük is tudjuk.