Gagyi JozsefGagyi József (Marosvásárhely, 1953. április 26.) romániai magyar költő, szociográfus, egyetemi tanár.

A Bolyai Farkas Líceumban érettségizett 1972-ben, majd a Babeș–Bolyai Egyetemen szerzett magyar–francia szakos tanári oklevelet 1978-ban.
A csíkszeredai Építészeti Szaklíceum (1978-1984), a Matematika-Fizika Elméleti Líceum (1984-1986), majd a vlahicai Kohászati Szaklíceum (1986-1990) pedagógusa volt. 1990-ben a csíkszeredai Márton Áron Elméleti Líceumban tanított. 1990-1996 között a Művelődés folyóirat szerkesztője, valamint székelyföldi tudósítójaként működött. 1979 óta a csíkszeredai Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport, majd 1996 óta Regionális és Antropológiai Kutatási Központ munkatársa. 2002 óta a marosvásárhelyi Sapientia Egyetem docense.
Verseit az Ifjúmunkás, Igaz Szó, Echinox, Utunk, Művelődés, A Hét s az Igazság Fellegvár-melléklete közölte, tanulmányát a paraszti hiedelemvilág bomlásáról a Korunk (1977/6). Szerepelt a Varázslataink (1974), Kimaradt Szó (1979) és Ötödik Évszak (1980) című antológiákban. Verseinek alaphangját a szülőföld és az irodalmi, művészeti eszmények leírásával teremti meg. Kutatási területe a hiedelemvilág, valamint az 1950-es évek társadalomtörténete.

Művei
Karnyújtásnyira fémek (versek, 1987)
Jelek égen és földön: hiedelem és helyi társadalom a Székelyföldön (1998)
Örökített székelykapu (2004)
A krízis éve a Székelyföldön, 1949 (2004)
Földosztók, önellátók, gyarapodók: a dekollektivizáció emberei (2007)

Az utóbbi 10 évben megjelent közlemények

Könyvek

2021

Gagyi József: Gép és nép. Gépek és társadalmi változások vidéken Kriza János Néprajzi Társaság Kolozsvár p. 216 ISBN 978-606-9015-23-0

2019

Gagyi József: Régi ember új világban. Sztrátya Domokos életútja L Harmattan – Kriza János Néptrajzi Társaság Budapest – Kolozsvár ISBN978-963-414-613-1, ISBN 978-606-9015-13-1

2018

Gagyi József: Aki tudta, vitte. Lopás, közösség, társadalom. Pro Print Könyvkiadó Csikszereda p. 278  ISBN 476-606-556-107-6

2015

Gagyi József –Dyekiss Virág : Hiedelemszövegek Székelyföldről. Gyűjtötte Gagyi József, szerkesztette Dyekiss Virág)L Harmattan- PTE Néprajzi -Kulturális Antropológia Tanszék  722 p., ISBN 978-973-236-960/0

 

2012

Gagyi József: Ha akartam, fütyörésztem, ha akartam, dudolászgattam. Beszélgetések Balogh Pállal  Mentor Könyvkiadó Marosvásárhely 387 p. ISBN 978-973-599-573-7

Könyvszerkesztés

 

2021

Gagyi József – Bakk Miklós: Minden másképp…?   Scientia kiadó Kolozsvár 2021 17-46. ISBN 978-606-975-049-0

Gagyi József – Vajda András: Természetesen digitális Új Média Konferencia Marosvásárhely 2019  április 5-6 Scientia Kiadó Kolozsvár  ISBN 978-606-975-056-8

2014

 

Gagyi József — Imre Attila: Új Média-terek Marosvásárhely 2010 március 5-6 Scientia Kiadó Kolozsvár/  ISBN 978-973-1970-67-7

Tanulmányok

2022

Gagyi József: Maszk, arc, álarc. Előzetes megjegyzések a pandémia maszkviseletéhez in: Járvány-lét-helyet A COVID19 járvány hatásaa mindennapokra és a társadalomkutatásra szerk. Jakab Albert Zsolt- Vajda András  Kriza János Néprajzi Társaság – Néprazi Múzeum Kolozsvár – Budapest ISBN 948-606-9015-25-5,  71-80.

Gagyi József: A Szeltersz in: Palimpszesztus. Irások Bárdi Nándor 6o. születésnapjára szerk. Filep Tamás Gusztáv, Papp Z. Attila, Szerbhorvát György Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet Kalligram Budapest 517-575 ISBN 978-963-468-358-2

2021

Gagyi József: Desacralisation. A New Turn in the Changed Relationship with Land in Rural Areas in: Acta Ethnographica Hungarica 66.  1.   p. 173-180  print ISNN 1216- 9803, online ISNN 1588-2586

Gagyi József: Kockaház a postaréten  in: Kockaház. A 20. század vidéki háztípusa Red. Tamáska Máté, Szolnoki József Editura Martin Opitz Budapest p. 249-274. ISBN978-963-9987-97-5

Gagyi József:  Hiedelem, tudás, jövő in: Minden másképp…?  Szerk. Bakk Miklós, Gagyi József, Scientia kiadó Kolozsvár 2021 17-46. ISBN 978-606-975-049-0

Gagyi József:  Zaj és csend a társadalomban in: Vidékiség és vidékkutatás a Kárpát-medencében szerk. Jakab Albert Zsolt – Vajda András Néprajzi Múzeum Budapest – Kriza János Néprajzi Társaság Kolozsvár p. 183-202 ISBN 978-606-9015-24-7

Gagyi József:  Nép és gép, mágia és technika, avagy: van-e a gépnek lelke? in: Természetesen digitális Új Média Konferencia 2019 április 5-6 Marosvásárhely szerk. Gagyi József –  Vajda András Scientia Kiadó Kolozsvár 2021 p. 31-38 ISBN 978-606-975-056-8

Gagyi József: Bernády-szobor bajlátta városban în: Szimbolikus térhasználat Székelyföldi változatok  szerk. Bodó Julianna Státus Kiadó Csikszereda p.100-118 ISNB 978-606-661-064-3

Gagyi József: Emlékmű Máréfalván  în: Szimbolikus térhasználat Székelyföldi változatok  szerk. Bodó Julianna Státus Kiadó Csikszereda p.119-134 ISNB 978-606-661-064-3

2020

Gagyi József: Elutalásról és elsáncolásról in: Korunk 4. 14-24. ISSN 1222-8338

Gagyi József: Változások és rurális válaszstratégiák in: Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században (Kriza Könyvek 47.) szerk. Jakab Albert Zsolt – Vajda András Kriza János Néprajzi Társaság Kolozsvár 63-76 ISBN: 976-606-9011-15-5

 

Gagyi József: Aki pénzt és világot gyűjtött in: A világ összegyűjtésének médiumai szerk. Ungvári Zrinyi Imre PRO PHILOSOPHIA Egyetemi Műhely Kiadó Kolozsvár p. 293-308 ISBN978-606-8074-26-9

2019

Gagyi József: ,,A kollektivvel kezdődött. A kollektivizált vidék első évei Románia egy régiójában/ in: Vidéktörténet 2. Területi-társaadalmi törésvonalak és a boldogulás útjai MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Budapest 2019. 271-294 ISBN 978-964-416-161-5, ISSN 2498-8804

Gagyi József: Egy jobbágyfalvi irattáros: Sztrátya Domokos in: Kövek, fák, források. Tanulmányok Mohay Tamás születésnapjára szerk. Bali János – Bárth Dániel – Deáky Zita – Vámos Gabriella ELTE           BTK Néprejzi Intézete  p. 51-62 ISBN 978-963-489-112-3

Gagyi József: Vidéki villanyhasználat. Egy villanyos esete in: Erdélyi Múzeum 2, 140-150. ISSN 1453-0961

Gagyi József: Deszakralizáció. A földhöz való viszony megváltozásának új fordulata vidéken/ in: Változó ruralitások. A vidékiség mai formái szerk. Jakab Albert Zsolt – Vajda András Kriza János Néprajzi Társaság Kolozsvár 2019, 75-84. ISBN 978-606-9015-04-9

Gagyi József: Sztrátya Domokos, kollektivista (1962-1967) in: Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére szerk. Jakab Albert Zsolt- Peti Lehel Kriza János Néprajzi Társaság, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Erdélyi Múzeum Egyesület Kolozsvár 2019, 663-678  ISBN 876-606-9015-11-7, ISBN 978-606-739-129-9

2018

Gagyi József: Örökségesitők. Két példa in: A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés szerk. Jakab Albert Zsolt – Vajda András, Kriza János Néprajzi Társaság Kolozsvár 101-118. ISBN 978-973-8439-96-2

2017

Gagyi József: Örökségünk? A kockaházak vaskörnyezete in: Múzeumcafé 59-60. P. 228-249 HU ISSN 1789-3291

Gagyi József: Sztrátya Domokos arhívuma. Van vagy nincs? in: Örökség, archívum és reprezentáció. Szerk. Jakab Albert Zsolt, Vajda András. Kriza János Néprajzi Társaság Kolzosvár ISBN 978-973-8739-89-4

Gagyi József: A rituális lopásról in: Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére szerk. Jalab Albert Zsolt – Vajda András  Kriza János Néprajzi Társaság, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Erdélyi Múzeum Egyesület Kolozsvár p. 281-295.

 

Gagyi József:   Az online környezet személyes ritusairól in Korunk 8, 41-44. ISSN 1222-8338

2016

Gagyi József: A ,,beszélőember”, Balogh Pál praetextusán: a rituális kommunikáció revíziójáról) in:  Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák. A Kriza János Néprajzi Társaság évkönyve 22 szerk.. Keszeg Vilmos, Szász István Szilárd, Zsigmond Júlia Kriza János Néprajzi Társaság Kolozsvár p. 509-520 ISBN 978-973-8439-75-7

Gagyi József: A csíkszeredai Matematika-Fizika Líceum néprajzi köre in: Hagyomány és örökség a romániai magyar néprajz kutatásban szerk. Keszeg Vilmos, Viriginás-Tar Emese Kriza János Néprajzi Társaság Kolozsvár ISBN 978-973-8439-88-7

2015

Gagyi József: Polgármester és naív fafaragó in: Népszolgálat. A közösségi elkötelezetsség alakváltozatai a magyar kisebbségek történetében szerk. Bárdi Nándor, Filep Tamás Gusztáv, Lőrincz József  Kalligram Kiadó Pozsony ISBN978-80-8101-891-6

2014

Gagyi József: Igéretek és életek. Tévéhatás egy beteg ember mindennapjaiban in: A mindennapi élet mint téma & mint keret red. Bódi Jenő. Maksa Gyula, Szijártó Zsolt Gondolat Kiadó PTE Kommuniukáció- és Médiatudományi Tanszék Budapest-Pécs p. 254-267 ISBN 978 963 693 720 0

Gagyi József: Orvosság, haladáshoz. Első közelítés in: Emlékkerti kőoroszlán Írások György Péter 60. Születésnapjára red. Orbán Katalin, Gács Anna ELTE Bölcsészettudományi kar, Budapest p. 117/128ISBN 978-963-284-552-4

 

Gagyi József:    Reményeink szerint: jótékony Korunk 1 90-94. ISSN 1222-8338

Gagyi József: ,,They Already Hnown Everything”Computer Use by Teenagers and Associated Percepcions in Rural Communities in: Acta Universitatis Sapientiae Communicatio vol 1. p.121-131-2013

 

Gagyi József:    ,,Van egy sánc…” in: Székelyföld 2013. 3. 137-154 ISSN 1453-3871

 

Gagyi József: Tündér Ilona útja: örökségkonstukció, turisztikai téralakítás, megjelenítés  in:  Új Média-terek Marosvásárhely 2010 március 5-6 red. Gagyi József, Imre Attila p. 99-111 ISBN 978-973-1970-67-7

 

2013

Gagyi József:   A nulladok óta után. A számítógép és internet elterjedése falusi környezxetben in: Média, médiakonvergencia, kulturális változások Marosvásárhely 2009  március 27-28. red. Tőkés Gyöngyvér, Sántha Ágnes Scientia Kiadó Kolozsvár  p.57-68   ISBN 978-973-1970-66-0

2012

Gagyi József:   ,,Aki tudta remorkával, másik autóval, másik szekérrel, másik vitte szatyorban…” in: Székelyföld 2012.3. p. 111-128. ISSN 1453-3871

Gagyi József:    Mondom, töltök egy liter bort… in: Székelyföld 2012. 9. 136-160. ISSN 1453-3871

 

Gagyi József: Hagyományos/digitális? A kommunikáció generációs különbségei vidéki környezetben. In: A kommunikatív állapot. Diszciplináris rekonstrukciók Szerk. Bajnok Andrea-Korpics Márta-Milován Andrea-Polya Tamás-Szabó Levente Typotex Budapest p. 155-164 ISBN 978 963 279 671 0

Gagyi József: Power, Expertise, Transformation. The beginnings of Socialist Modernisation in a Backward Region of Romania in: State and Minority in Transilvania 1918-1989. Studies on the History of the Hungarian Community Edited by Attila Gábor Hunyadi. Social Sciences Monographs, Boulder, Colorado Atlantic Research and Publications, Inc. Highland Lakes, New Jersey p. 587-611

Gagyi József:,,Olyan muszáj Herkulesek, mind én, sokan voltak…” Vécsei Károly pártaktivista és értelmiségi in: Egyén és közösség Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Zenta p. 385-410 ISBN 978-68-86469-53-3

Kritika

2017

 

Gagyi József: Történészek a Hargitán in: Századvég 84. 2017/2, p.

137-152 ISSN 0237-5206