Megjelent Borcsa János új kötete  

A Kézdivásárhelyen élő Borcsa János új kötete nemrég jelent meg a Kriterion Könyvkiadó gondozásában. Az idő kihívásai című könyv a szerzőnek 2018 és 2022 között a Székely Hírmondóban megjelnt irodalmi jegyzeteit, glosszáit, tárcáit tartalmazza.

A kiadói ajánlás szerint „az irodalomkritikus és -történész dr. Borcsa János ezúttal irodalmi igénnyel készült publicisztikai írásaiból és kisesszéiből állított össze egy kötetnyit, így tehát az Örökségem címmel 2018-ban ugyancsak Kiadónk által megjelentetett kötet folytatásának tekinthető a szerző jelen munkája. Egy meditációra hajló s a moralitást szem előtt tartó szerző reflektál az élet és a létezés mindenkori kérdéseire –  amint a címben megfogalmazódott –: az idő kihívásaira. Nyilvánvalóvá teszi, hogy fontosak számára a „hajszálgyökerek”, a felmenői által hordozott erkölcsi értékek, s iránymutatóak bölcsőhelyének, a felső-háromszéki kistérségnek a példaértékű személyiségei, illetve az innen elszármazott s a magyar kultúrát gazdagító tegnapi és mai művészek s tudós értelmiségiek, nemkülönben a magyar irodalom azon alkotói, akik az egyetemesség igényével közelítik sajátos léthelyzetünket. Amikor őket idézi személyes hangú portrék, kisesszék keretében, tulajdonképpen a példa erejével kíván hatni olvasóira. Nem egy esetben nyílt véleményt mond az irodalmi élet alakulásáról is, nem hallgatva el az általa észlelt anomáliákat. Az élet és a közgondolkodás visszásságaitól sem riad vissza a szerző, s ilyen esetekben az irónia és gúny eszközét választja.”

A köny bemutatójára az ősz folyamán kerül sor.