NagyAttila

Alulírott Nagy Attila (sz. 1954-ben Nagyenyeden, orvos, marosvásárhelyi lakos), szakmai (irodalmi) önéletrajzomat illetően a következőkről tudok beszámolni:

Megjelent versesköteteim száma 13 (tizenhárom), amint az alább következik:

 • Mélyülő ablakok      1994    szerzői  kiadás
 • Elhullatott jelen        1995     szerzői  kiadás
 • Velence harangjai     1999    Mentor Kiadó, Marosvásárhely  (szerkesztette Kovács András  Ferenc)
 • A tübingeni asztalos  2002   Mentor Kiadó, Mvhely  (szerkesztette Kovács András Ferenc)
 • Sehol a hely               2005   Mentor Kiadó, Mvhely (szerkesztette Kovács András Ferenc)
 • A Nap Kertje             2006    Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda (szerkesztette Kozma Mária)
 • Café Flamingo           2007   Mentor Kiadó, Mvhely (szerkesztette Kovács András Ferenc)
 • Gazdátlan sorok         2009   Mentor Kiadó, Mvhely (szerkesztette Kovács András

Ferenc)

 •  Időzz el        2012    Kriterion Könyvkiadó, Kvár (szerkesztette Kovács András

Ferenc)

 • Aszú alkonyat (válogatott versek, 1999-2012), 2014,  Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda (szerkesztette Sarány István)
 • Csillagköz (önéletrajzi töredékek, verseskötet), 2015, Lector Kiadó, Mvhely
 • Égi tócsa, földi sár, 2018, Lector Kiadó, Mvhely (szerkesztette Kovács András Ferenc)
 • A kék bálna éneke, 2020, Lector Kiadó, Mvhely, szerkesztette Kovács András Ferenc

Verseim antológiákban:

 • Fagyöngy            Ablak Kiadó, Székelyudvarhely (szerkesztette Majla Sándor), 1995, 1996
 • Hegyek, fák, füvek            Castrum Könyvkiadó Sepsiszentgyörgy- Pallas Kiadó Gyöngyös (válogatta, szerkesztette Lisztóczky László), 1998
 • Volt jövőkbe nézve         Impress Kiadó, Mvhely  (szerkesztette Nagy Miklós Kund), 2001
 • Erdélyi Szép Szó   2000, 2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016,2018,2019,2021    Hargita Kiadó, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda  (szerkesztette Fekete Vince, Lövétei Lázár László)
 • 101 vers Marosvásárhelyről     Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár (válogatta Kuti Márta), 2005
 • Fotópoézis       Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége, Budapest (szerkesztette Győri Lajos), 2006
 • Szép Karácsony szép zöld fája      Erdélyi Gondolat Könyvkiadó (szerkesztette Nagy Pál), 2008
 • Székelyföld kulturális folyóirat ÉVKÖNYV 2008   Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda (szerkesztette Fekete Vince és Lövétei Lázár László)
 • A hibátlanság vágya (a Látó nívódíjai 1991-2009)      BookartLátó, Csíkszereda-Marosvásárhely (válogatta Szabó Róbert Csaba és Vida Gábor), 2010
 • Az eltérített felvonó                    Kriterion Könyvkiadó, 2011
 • A Látó versajándék-mellékletei
 • ITT-OTT Kalendárium 2015,  Kiadó: Magyar Baráti Közösség, USA

Méltatások, kritikák, recenziók:

 • Oláh Tibor: Mélyülő ablakok   in: Múzsa/Népújság, Mvhely, 1994., 149.szám
 • Tófalvi Zoltán: Nagy Attila “mélyülő ablakai”   in: Kelet-Nyugat, Nagyvárad, 1994., IV.évfolyam, 7.szám
 • Simon György: Elhullatott jelen  in: Múzsa/Népújság, Mvhely, 1995., 199. szám
 • A magyarországi könyvtárak részére írott ismertető-ajánló (szerzőjét nem sikerült megtudnom), igen kedvező írás a Velence harangjai c. kötetemről, 2000
 • Borcsa János: Lírikus szól a versből  in: Borcsa János: Merítés (kritikák, tanulmányok, jegyzetek, 2005-2008)   Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2009
 • Borcsa János: Nagy Attila és az irodalmi örökség (a Székelyföld kulturális havilap 2010. októberi számában)
 • Borcsa János: Száz szóban Nagy Attiláról (in: káfé főnix, irodalmi és fotóművészeti lap, 2011.)
 • Borcsa János:  Nagy Attila és az irodalmi örökség, in: Értékkeresők – értékalkotók (kritikák, portrék, tanulmányok), Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2012
 • Kovács András Ferenc fülszövege-méltatása  A Nap Kertje c. kötetemben (-ről), 2006
 • Báthori Csaba kritikája: A lélegző miért (Székelyföld, 2015. március)
 • Molnár Zsófia kritikája: Versszüreten (Bárka, 2015/4.)
 • Borcsa János: Irodalmi horizontok (Nagy Attila és Ferencz Imre könyveiről ( Székelyföld, 2016/10.)
 • Borcsa János: Száz szóban …Nagy Attiláról ( Borcsa János: Írói üzenetek nyomában, Kriterion Könyvkiadó, Polis Könyvkiadó Kolozsvár, 2016. nov.)
 • Zsidó Ferenc: Utólagos harmónia (Nagy Attila: Csillagköz, in: Székelyföld, XXI.évf. 7.szám, 2017. július)
 • Kovács Péter Zoltán: Megnevez, meglát, csodál (Helikon, 2018/24, XXIX.évf., decenber 25., Égi tócsa, földi sár)
 • Mărcuţiu-Rácz Dóra: Mi csak hordozói vagyunk a versnek – Nagy Attila könyvbemutatójáról (Helikon, 2019. okt.4.)( Égi tócsa, földi sár)
 • Borsodi L. László: Kéklő pára, tiszta szó (Székelyföld, XXIV.évf. 2. szám, 2020.február, Égi tócsa, földi sár)
 • Koszta Gabriella: Amiről a kék bálnák énekelnek (Bárka folyóirat, XXIX. 2021/VI.)

Verseimet közölték, közlik (1973-tól):

 • Utunk (a mai kvári Helikon), Igaz Szó (a mai Látó), Ifjúmunkás (Lázár László), Brassói Lapok, Kelet-Nyugat, Romániai Magyar Szó, Irodalmi Jelen, Korunk, Székelyföld, Erdélyi Toll, Tempevölgy (Balatonfüred), Arménia (Szamosújvár), Erdélyi Örmény Gyökerek (Budapest), Helikon (Kolozsvár, folyamatban), Bárka (2015/4.), Eirodalom (online), SUGÁRÚT Szatmári Műhely (2016., TAVASZ, II. évf. I.szám), Helikon (Kvár), Háromszék (2020.jan.18.: Szögek, Mánya Zita emlékére), Bárka (Békéscsaba)( Tandori c. versem, 2022/2. Szám, XXX. évfolyam),

Szépirodalmi Figyelő (Budapest)(Izland c. versciklusom, 2022/2 szám)  

 • Rendszeresen közlik verseimet a: Látó, Múzsa/Népújság (Marosvásárhely), Székelyföld
 • Tanulmányomat közölte a Helikon XXVII. évfolyam 2016.15. (701.) száma – Augusztus 10.: Reményik Sándor halálának pontos körülményei címen
 • Kritikámat közölte a Székelyföld XXIII.évf. 11. szám, 2019. November: A harag argumentációi hexameterekben, Lövétei Lázár László: Miféle harag c. kötetéről

Szerepelek a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 4.kötetében,  2002, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest-Kolozsvár  (főszerkesztő Dávid Gyula)

Irodalmi estek: Magyar Költészet Napja (Mvhely), Lyukas Óra (Mvhely) rendszeres, KZST (Kemény Zsigmond Társaság), vidéki (Nagyenyed, Vajdahunyad, Déva, Szilágysomlyó, Szilágycseh, stb.) felolvasások szereplője vagyok. Közös est KAF-al a Deus Providebit Házban (Mvhely, Markó Enikő meghívottjaiként), Fekete Vince szerzői estjének megszervezése, beszélgetőpartnerként is (Mvhely, Bernády Ház, 2014. február 26.), a Látó Irodalmi Játékok meghívottja voltam (az Aszú alkonyat bemutatója) 2014. szeptember 26-án Mvhelyen a G pont Café-ban (bemutatta Kovács András Ferenc)

Mindenik megjelent könyvemnek volt bemutatója, a 3.-9.-10.-nek a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron, a 11.-nek a Bernády Házban (Mvhely, 2015. szept.9.), a Györkös Mányi Albert Emlékházban (Kolozsvár, 2015.okt.2.), Gaudeamus Ház (Segesvár, 2015. okt.12.), Rhédey kastély (Erdőszentgyörgy, 2015.okt. 28.), Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár, 2015. nov.12-13., Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház (Nagyenyed, 2016. február 18.), a 12.-nek a G.Café-ban, a 13.-nak, A  kék bálna éneke kötetnek a bemutatója 2021.jún.16-án volt Mvhelyen a Bernády Házban, bemutatta Kovács András Ferenc

Előadásokat tartottam (felkérésre) irodalmi esteken Petelei Istvánról, a Középkori örmény költészetről, Lászlóffy Aladárról, a Szonettről, mint versformáról (Bölöni Domokos felkérésére)), A versformák és a zene kapcsolatáról a marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Zenepedagógia Szakán (Csiky Boldizsár felkérésére), Mvhelyen, mindezeket 2008-, 2009-, 2010- és 2012-ben. Rövid előadás Jékely Zoltán mai recepciójáról a fiatalabb költőnemzedéken belül, a Marosvécsi Találkozón, 2013.aug.30-án, ill. a marosvásárhelyi Vártemplom gótikus termében előadás Jékely szerelmi lírájáról, 2013.szept.30-án (H. Szabó Gyula felkérésére). Markó Enikő meghívottjaként tartottam előadást Vers és közönsége címen a marosvásárhelyi Deus Providebit Házban, 2015. május 27-én.

Meghívottjaim voltak a Bernády Házban: Borcsa János (Molter Károlyról, 2010. június 29.), Fekete Vince (2014. febr.26.) ,  Lövétei Lázár László (2015. április 15.), Borcsa János (Nehéz hűség c. kötetét mutattam be 2016. április 20-án).

Könyveket mutattam be: Felszeghi Sára: Szabó Lőrinc Füzetek 7.: Szabó Lőrinc betegségei (Mvhely, Bernády Ház, 2006), Sepsi Dezső: Helyettem (versek, Mvhely, Bernády Ház, 2003), Benő Attila: A kórus és a kutyák (versek, Mvhely, Bernády Ház, 2012), Borcsa János: Írói üzenetek nyomában (kritikák, tanulmányok, jegyzetek, 2016 nov. 10., 22. Marosvásárhelyi nemzetközi könyvvásár), Benő Attila : Egy század arcai (verseskönyv), 2017. nov.16., Bernády Ház és Cseh Katalin: Emlék-bazár (verseskönyv), 2o17.nov.28., Tamási Áron terem, Nemzeti Színház Mvhely, mindkettőt a 23. Nemzetközi Könyvvásár keretén belül). Hodos László: Megtalált versek c. Kötetének bemutatója (Mentor Könyvek Kiadó, Marosvásárhely, 2020) a Bernády Házban, Mvhelyen, Gálfalvi György, 80 (Gálfalvi Györgyről a Világlátó világszélen, a 80 éves Gálfalvi György köszöntése c. Antológiában levő írásom),Mentor Könyvek Kiadó, Mvhely,2022; A Tisztelendő c. Köszöntésem A jóság határútjai c. Kötetben (Köllő Gábor köszöntése), Juventus Kiadó, Mvhely,2021

Irodalmi témájú TV- és rádió-szerepléseim, interjúk: DUNA TV, 2000. július 2. és 6., TVR1 magyar adása (Románia), 2009., 2012. nov.15. 2015. ápr. 15. (Lövétei Lázár László szerzői estje előtt a Bernády Házban), ETV (Erdélyi Magyar Televízió)-ben beszélgetés 2015. április 10-én, a Magyar Költészet Napja alkalmából Barabási Tiborral, ill. némely rendszerességgel a Marosvásárhelyi Rádióban, Új Magyar Szó (Bukarest), TV-beszélgetés a ttm (televiziunea tg.-mureş)– ben a verseimről Vargyas Rékával, 2013.okt.3-án, ugyanott, válogatott kötetemről 2014-ben. Irodalmi Kerekasztal (többek részvételével) a marosvásárhelyi Várkávézóban, László Noémi vezérletével, 2013-ban, TVR1 magyar adásának  felvétele egy portréfilmhez 2015. szept.22., ugyanott interjú Kós Annával,  Marosvásárhelyi Rádió, Kultúrpresszó c. adásában a Csillagköz-ről, 2015.szept.23-án, ETV Faggatóra műsorában 2016. január 28-án (Lokodi Imre műsorgazdával), felovastam a verseimből a MÚZSA-Népújság 25. évfordulóján (Markó Béla, KAF, Sebestyén Mihály és Kovács Levente társaságában) a Bernády Házban Mvhelyen, 2016.április 6-án, Marosvásárhelyi Forgatag, 2016. aug.27.: beszélgetés és felolvasás a Lector Kiadó (Mvhely) meghívottjaként), Látó Irodalmi Színpad, a Látó Arany János-számának (bicentenáriumi) bemutatása 2017 márciusában (G-Pont Café, Mvhely, Demény Péter, KAF, Markó Béla, Nagy Attila), Marosvásárhelyi Rádió magyar adása: Magyar Költészetnapi beszélgetés 2017. április 11.: Gálfalvy Ágnes, Nagy Attila, ill. Kurta Kinga és Csepán Júlia a Rádió részéről), Mvhelyi Rádió Magyar Adása- Digitális világ műsorában Bodó-Nagy Tibor 2 beszélgetést, Bodó-Nagy Szilárd szintén 2 beszélgetést folytatott velem 2021 októberében-novemberében, TVR-Mvhely, Bereczki Edit szerkesztővel 2 élő adás 2021 novemberében (A kék bálna éneke c. kötetről, költészetről) és december 6-án (költészet, kvantumfizika és filozófia), PodCast Stúdió (Stúdium Alapítvány, Mvhely), Magyar Kultúra Napja alkalmából, 2022. jan. 11.

Verseket ültettem át románból: George Bacovia-, Lucian Blaga-, Daniela Crăsnaru-, Nichita Stănescu-, Marin Sorescu-, Nicolae Labiş-, Gheorghe Tomozei-, Stefan Augustin-Doinaş-tól, ill. örmény költőket (szintén románból)

Tagja vagyok a Romániai Írók Szövetségének (2004),  a  Magyar Írószövetségnek (2011), az E-MIL-nek (2012).

Látó-Nívódíjat kaptam vers kategóriában 2002-ben, Székelyföld-díjat vers kategóriában 2021. okt.5-én.

Szerzői estem volt Mvhelyen a Bernády Házban 2013. április 24-én (Jékely Zoltán szül.napja), a verseket tolmácsolta Koszta Gabriella színművésznő, hárfán közreműködött Nagy Emese, a beszélgetőpartner  Gálfalvi György volt ( a közönség létszáma:103, az estről DVD készült Katyi Antal operatőrnek köszönhetően), Kolozsváron az EME-székházban, Egyed Emese és Benő Attila szervezésében, faggatott Egyed Emese, 2013. október 25-én, a kolozsvári Györkös-Mányi Albert Emlékházban a Csillagköz bemutatója 2014.okt.2-án, kérdezett Egyed Emese, ugyanott az Égi tócsa, földi sár bemutatója 2019. okt. 3-án, kérdezett Egyed Emese

Egy versparódiámat megzenésítette Csiky Boldizsár.

A Helikon-Kemény János Alapítvány elnöke voltam a  2010. évre, amelynek folyamán az alapítvány nevében a következő irodalmi rendezvényeket szerveztem:

 1. Március 24.: Wass Albert és az Erdélyi Helikon. Hunyady Sándor az első helikoni találkozóról (Mvhely, Bocskai Terem). Előadó: Nagy Pál
 2. Június 29.: Molter Károly írói életműve (Mvhely, Bernády Ház). Előadó: Dr.Borcsa János
 3. Augusztus 28. : Marosvécsi Találkozó 2010.  Kuncz Aladár születésének 125. évfordulója (Marosvécs, Kastélykert). Díszelőadó: Pomogáts Béla
 4. Szeptember 15. : Bánffy (Kisbán) Miklós, a színházi ember (Mvhely, Bernády Ház). Előadó: Dr.Lázok János
 5. December 15.: Könyvbemutató: Kemény János: Kákoc Kis Mihály (Kemény János Művei, 1.) c.regénye, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2010  (sorozatszer-

kesztő: Sarány István)

Olosz Lajos születésének 130. évfordulójára Mvhelyen, a Bernády Házban, megemlékezést tartottunk az Olosz-leszármazottak és Benedek Huszár Botond színművész szervezésében.

Felkértek néhány mondat erejéig, hogy méltassam Kézdivásárhelyen D.Dr. Csiha Kálmánt az ottani Református Kollégium avatóján és névadó ünnepségén, mivel a kollégium felvette a Csiha Kálmán nevét, 2022. június 13-án.

Meghívottja és emlékeim-mondója voltam 2022. június 17-én Marosvásárhelyen, a Bernády Házban a Sütő András, az ember c. rendezvénynek.