Egyetemi oktató, filmesztéta, irodalomkritikus. 2017 óta tagja a Romániai Írók Szövetségének. 1975-ben született Sepsiszentgyörgyön. Egyetemi tanulmányait 1994 és 1998 között végezte Kolozsváron, a Babeş‒Bolyai Tudományegyetemen, magyar-angol szakon. Ugyanitt végezte mesteri és doktori tanulmányait, 2013-ban szerzett doktori fokozatot. Jelenleg a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara, Humántudományok Tanszékének docense. Szakmai érdeklődése az irodalom- és filmtudomány területeihez kapcsolódik, munkáiban szöveg és kép viszonyát, a film és társművészetek kapcsolatát kutatja. Oktatói, konferenciaszervezői és kiadványszerkesztői tevékenysége mellett rendszeresen vesz részt hazai és nemzetközi konferenciákon, számos tanulmányt, szakcikket közölt konferenciakötetekben, szakfolyóiratokban. Recenziói, kritikái a Székelyföld, Látó, Korunk, Bárka, Napút, Ambroozia című folyóiratokban jelentek meg. Az Acta Universitatis Sapientiae, Philologica című szakfolyóirat felelős szerkesztője, a Scientia Kiadói Tanács tagja.

Kötetek:

Beszédterek, képterek. Tanulmányok, kritikák. Kolozsvár, KOMP PRESS ‒ Korunk, 2007.

Genres in Changing Contexts. An Introduction to the Study of English Literature from the Beginnings to Romanticism. Csíkszereda, Státus Kiadó, 2010.

Az értelmezés ideje. Tanulmányok, kritikák. Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, 2013.

Szöveg, kép, mozgókép kapcsolatai Bódy Gábor és Jeles András filmművészetében. Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, 2015.

Adaptation, Remediation and Intermediality: Forms of In-Betweenness in Cinema. Kolozsvár, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2020.

Díjak:

2008 – Székelyföld-díj

2010 – Schöpflin Aladár ösztöndíj

2016 – A Sapientia EMTE Kiváló Oktatója díj