Tehetséggondozás Erdélyben

1d3175327a81ee6dbda7ea3fd1c67935_XL

Tehetséggondozás Erdélyben – régen és most címmel szer­vez ke­rek­asz­tal-beszélgetést az Erdélyi Ma­gyar Írók Ligája 2017. május 20-án, szom­ba­ton 19. 00 órai kez­det­tel a ko­lozsvári Bul­ga­kov Iro­dal­mi Kávéházban és Kultúrbisztróban. A beszélgetésen László Noémi költő, szer­kesztő, Karácso­nyi Zsolt költő, az E-MIL elnöke, Kántor La­jos iro­da­lomtörténész, va­la­mint Király László költő műfordító vesz részt, mo­derál André Fe­renc költő, a He­li­kon iro­dal­mi folyóirat mun­katársa. eirodalom.ro