Átadták a Székelyföld folyóirat idei díjait

20201002_111318

Október 2-án, pénteken köszöntötték a Székelyföld kulturális folyóirat idei díjazottjait Csíkszeredában. Székelyföld-díjat vehetett át Halász Péter néprajzkutató, valamint Szonda Szabolcs költő, műfordító, Szabó Gyula Emlékdíjat kapott Ádám Szilamér író, kritikus, az idei Székely Bicskarend Díjban pedig Száraz Miklós György író részesült. A 23. alkalommal átadott díjakat a lap azon állandó szerzői között osztják ki, akik az elmúlt évben is publikáltak a Székelyföldben – emelte ki a folyóirat szerkesztőségében megtartott díjátadó ünnepségen Zsidó Ferenc augusztusban kinevezett főszerkesztő. „Ez is jelzi azt a kezdetektől felvállalt koncepciót, hogy gesztus-értékkel jutalmazzuk azokat a szerzőket, akik közelebb állnak a laphoz, akik idén is hozzájárultak írásaikkal a lap színvonalának emeléséhez” – mondta el a főszerkesztő.

Elsőként Halász Péter, budapesti születésű, Gyimesközéplokon élő néprajzkutató vehette át a Székelyföld-díjat. Mint a kitüntetett laudációjában Mirk Szidónia-Kata szerkesztő elmondta: Halász Péter a kezdetektől rendszeres szerzője a folyóiratnak. „Olvashattunk tőle a székelyek migrációjáról Moldvában, a székelyek szerepéről a moldvai magyarok külső és belső népmozgásában, a csíki karácsony emlékéről azokban a falvakban, amelyekben a lakosság a madéfalvi veszedelmet követően menekült Moldvába, Mátyás király moldvai kalandjairól, a lakodalomról, mint gazdasági vállalkozásról” – emelte ki a szerkesztő. Hozzátette: a szerző tudományos igénnyel, de közérthető megfogalmazásban tárja olvasói elé az évtizedek alatt végzett kutatásainak eredményeit.

Szintén Székelyföld-díjban részesült Szonda Szabolcs költő, műfordító. Méltatásában Fekete Vince felidézte a szerzővel való harminc éves ismeretségét, majd saját, ez alkalomra írt versével kedveskedett a díjazottnak, aki a lap szerzőjeként eltöltött 21 évre tekintett vissza hozzászólásában. A saját kötettel még nem rendelkező fiatal szerzők részére létrehozott Szabó Gyula-díjat ebben az évben Ádám Szilamér kritikus, írónak ítélték oda. A díjazottat Zsidó Ferenc „öntudatos, egyéni hangon megszólaló” szerzőként jelölte meg laudációjában. „Színre lépése óta sokat publikál, legtöbbet a Székelyföldben, de ott van a manapság egyre inkább teret nyerő online irodalmi térben is” – emelte ki a főszerkesztő a székelyudvarhelyi születésű Ádám Szilamérrel kapcsolatban. A szerző egyúttal Homoródalmás község képviselőjétől megkapta a Szabó Gyula emlékplakettet és az azzal járó pénzjutalmat is. A nap utolsóként átadott Székely Bicskarend Díjat olyan szerzők érdemlik ki, akik nem székelyföldiek, nem erdélyiek, mégis „ezer szállal kötődnek Székelyföldhöz és a Székelyföld folyóirathoz” – emelte ki Zsidó Ferenc. A jutalmazott Száraz Miklós György író munkásságát Fekete Vince méltatta, a díjjal járó „kutyabőrt” György Attila író adta át a szerzőnek. A díjátadón közreműködött Tímár Karina néprajzkutató, énekes.

maszol.ro