Bodor Ádám Székelyföldön

22f4ea961711bcef2dcb95904ab7d319_XL

He­te­dik al­ka­lom­mal szer­vez találkozóso­ro­za­tot Székelyföldön Bo­dor Ádám írónak Murányi Sándor Olivér. A találkozó helyszínei, időpont­jai: 2018. márci­us 27-én, ked­den 18 órától Sep­si­szentgyörgyön a Bod Péter Me­gyei Könyvtárban, 28-án, szerdán 17 órától Csíksze­redában a Kájoni János Me­gyei Könyvtárban, 29-én, csütörtökön 20 órától pe­dig Székely­ud­var­he­lyen a Mok­ka Kávézóban. eirodalom.ro