ÉRTESÍTÉS

Április 18-án délután 5 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében sor kerül a Romániai Írók Szövetsége Marosvásárhelyi Fiókjának tisztújító közgyűlésére, amely egyúttal az országos írószövetségi tisztújítási folyamatnak is része, tehát a tagság nemcsak a Fiók vezetőségéről, hanem az országos elnök személyéről is szavaz.

A fiók vezetőségére a jelölési határidő március 17.

Alább közöljük a román nyelvű hivatalos összehívót:

 

CONVOCATOR

Adunarea Generală a Filialei Târgu Mureș a Uniunii Scriitorilor din România

 

 În temeiul dispozițiilor art. 16 și art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele FILIALEI TÂRGU-MUREŞ, cu sediul în str. TUŞNAD NR. 5 – Târgu Mureș, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „U.S.R.”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei TÂRGU-MUREŞ, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 18 APRILIE 2018 ora 17,00 la adresa: PALATUL CULTURII TÂRGU-MUREŞ, SALA MICĂ, PIAŢA VICTORIEI NR. 1.

 

Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei

Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

  1. Dezbaterea activității USR, a Președintelui, a Prim-vicepreședintelui și a Vicepreședintelui, a Comitetului Director și a Consiliului USR, precum și a Președintelui Filialei pentru mandatul 2013-2018;

2.Votarea raportului de activitate al conducerii USR, prezentat de Președinte, precum și al Președintelui Filialei pentru mandatul 2013-2018;

  1. Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2018-2023;
  2. Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023;
  3. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;

Toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte U.S.R. ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.

Membrii Filialei care doresc să candideze la funcția de Președinte al Filialei și la celelalte funcții eligibile din cadrul Filialei pot depune candidaturile la secretariatul operativ al Filialei, în str. GEORGE ENESCU NR. 2  TÂRGU-MUREŞ (Editura ARDEALUL), până la data de 17 martie 2018, ora 14,00. Candidaturile trebuie semnate în original și depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

 

Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialei prezenți la data, ora și locul desfășurării adunării generale a filialei votează într-o urnă Președintele Filialei și Comitetul de Conducere al Filialei, iar într-o altă urnă votează Președintele U.S.R.

Pot vota în cadrul adunării generale a filialei numai membrii filialei. Un membru al filialei poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR și un singur candidat la funcția de Președinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Procesul de vot se va închide la data de 18 APRILIE 2018, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru Președintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei se vor consemna într-un proces-verbal. Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul convocator va fi adus la cunoștința membrilor filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

 

 

Președintele FILIALEI TÂRGU-MUREŞ,

Markó Béla

Membru al Comitetului de Conducere, resp. cu organizarea,

Eugeniu Nistor