Hármas könyvbemutató Kolozsváron

8190821423b6ae5349e76b06feb28cec_XL

Az Erdélyi Híradó Kiadó és a Fi­a­tal Írók Szövetségének közös kiadásában meg­je­lent ver­sesköte­tek be­mu­tatójára kerül sor 2017. ápri­lis 13-án, csütörtökön 19.00 órától, a ko­lozsvári Bul­ga­kov Café eme­le­ti termében. Ármos Lóránd: A kil­ter­na­ni ősz, Dimény H. Árpád: Le­ve­lek a szom­széd szobába és Nosz­lo­pi Bo­tond: Leállósáv című köte­te­it be­mu­tat­ja, a szerzőkkel beszélget Se­restély Zalán. eirodalom.ro