Lorincz_Gyurka-008

Lőrincz György vagyok, Székelyudvarhelyen élek. Nős vagyok, feleségem Lőrincz Ildikó magyartanárnő.

l946-ban születtem Kápolnáson, Hargita megyében.

A középiskolát Szentegyházán végeztem, Székelyudvarhelyen érettségiztem.

A katonaság után különböző tanyai iskolákban tanítottam.

l973-tól l989 decemberéig a székelyudvarhelyi Élelmiszeripari Gépgyárban dolgoztam technikusként.

l989 decemberében beválasztottak a Nemzeti Megmentési Frontba, itt dolgoztam 2ooo. szeptember 1-ig.

2ooo. szeptemberétől, Hargita Megye Művelődési és Vallásügyi Felügyelőségén, ma, Igazgatóság dolgoztam 2o11-es nyugdíjbavonulásomig.

Első írásom a volt Utunkban jelent meg 197o-ben, majd az írásaimat sorozatban közölte a Korunk, Igaz Szó, a Hét, illetve magyarországi, csehszlovákiai lapok is, Hitel, Rakéta Regényújság, Új Tükör, Új Szó, stb. Bár karcolatokkal, novellákkal jelentkeztem az első kötetem szociográfiai riportokat tartalmazott. Első kötetem l98o-ban jelent meg a Kriterion Könyvkiadó Forrás sorozatában Amíg csak él az ember címmel, és olyan kérdéseket járt körbe, mint a munkahelyi megbetegedések, öngyilkosság és a cigányság kérdése, stb. Vekerdi József szerint 1929-után ez volt cigányság helyzetével foglalkozó első írás Romániában, párizsi, romai lapok is ismertették. A kötet megjelenése – több évet várt kiadásra. Ezt követően 89 előtt még két könyvem jelent meg: A hallgatás csöndje, novellák, elbeszélések, szintén a Kriterion Könyvkiadó gondozásában, majd a Harmadik házig, a kolozsvári Dacia Könyvkiadónál. Mindkét kötet novellákat, elbeszéléseket tartalmazott. 1989 előtt több éven át szerepeltem még a Kriterion Könyvkiadónál egy: öregotthonról és gyermekotthonról szóló kötettel, sajnos nem jelent meg csak 9o után, először a Korunkban, majd az Erdélyi Gondolat Kiadónál, először Kiment a fény a szememből címmel, majd a bővített kiadás Feketében címmel.

199o-ben fölvettek a Román Írószövetségbe.

1995-ben fölvettek a Magyar Írószövetségbe.

1995-ben, az erdélyi irodalom megszervezéséért létrehoztam az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítványt, amelynek azóta is elnöke vagyok és egyben főszerkesztője az eirodalom.ro portálnak. Az alapítvány hosszú évekig évi 1o-15 találkozót is szervezett – Hitel, Magyar Napló, Kortárs, Kecskeméti Forrás, Agria voltak a meghívottjaink között, ugyanakkor minden évben EMIA-, Hídverő-, Életmű- és Debüt díjakat osztott ki. Magyarországi Hídverő díjazottjaink között volt: Pomogáts Béla, Ilia Mihály, Görömbei András, Márkus Béla, Berta Zoltán, Szakolczay Lajos, Pécsi Györgyi, Elek Tibor, stb.

Közöltem az Utunkban, Korunkban, Igaz Szóban, Hitelben, Rakéta Regényújságban, Pozsonyi Új Szóban, Magyar Naplóban, Kortársban, Hitelben, Forrásban, stb.

Több antológia is beválogatta az írásaimat Svédországban, Magyarországon és idehaza is. Szerepeltem Az év novelláiban (Magyar Napló) többször is, a Magvető és más magyarországi prózaantológiákban, ahogy a Székelyföld antológiáiban is. 2oo4-ben a Pusztulás című regényem megírása során NKA támogatásban részesültem. Ugyancsak NKA támogatásban részesültem a Szív hangjai kötet megírása, valamint a Bécs fölött a Hargitát című 2o17 karácsonyán megjelent regényem során. MMA éves támogatásában részesültem a Magyar Napló Kiadó szerkesztésében nemsokára megjelenő Ma éjjel eljövök érted novella és elbeszéléskötet megírása során. Tagja vagyok az MMA köztestületének.

Megjelent köteteim:

 1. Amíg csak él az ember, Kriterion Kiadó, Bukarest, l98o.
 2. A hallgatás csöndje, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, l983.
 3. A harmadik házig, Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, l987.
 4. Kiment a szememből a fény. Erdélyi Gondolat Kiadó, Székelyudvarhely, 1992.
 5. Bukás, Pallasz-Akadémia Kiadó, Csíkszereda, l995.
 6. Feketében, Erdélyi Gondolat Kiadó, Székelyudvarhely, l996.
 7. Zajlásban, Haáz Rezső Kiadó, Székelyudvarhely, l998.
 8. Áldozatok, Udvarhelyszék, Székelyudvarhely, l999
 9. Az elveszített sziget, Neptun Kiadó, Csíkszereda, 2oo1.
 10. Kutyák és emberek, Pallasz-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2oo3.
 11. Imázskészítők, Pallasz-Akadémia, Csíkszereda, 2oo4
 12. Pusztulás, regény, 366 oldal, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2oo4.
 13. Sóvárgás, kisregény, novellák, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2oo6.
 14. Áldozatok, javított kiadás, Pallasz-Akadémia, Csíkszereda, 2oo6.

l5. Pusztulás, Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2oo7.

 1. Besúgó voltam, szívem, regény, 287 oldal, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2oo8
 2. Isten köve, válogatott novellák, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2o11
 3. A szív hangjai, regény, 254 oldal, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2o12.
 4. A szív hangjai, Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2o14.
 5. Várakozás balladája, kisregény, novellák, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2o14.
 6. Időrendben, Top Invest Kft. Székelyudvarhely, 2o14.
 7. Bécs fölött a Hargitát, regény, 441 oldal, Nemzetstratégiai Intézet, Budapest, 2o17.
 8. Válogatott novellák, Székely Könyvtár sorozat, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2o19.
 9. Szerelmes novellák, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2o19.
 10. Ma éjjel eljövök érted, Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2o21.

Szerkesztett kötetek

Gagyi László Egyedül, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 199o,

Nem mi választjuk szentjeinket – Áron püspök szobrának felszentelésére, 1995.

Sütő András szoboravató – emlékező és köszöntő írások 2o13.

Gond és felelősség Írások Pomogáts Béla nyolcvanadik születésnapjára, 2o14.

Díjak:

MTI-díj.

Magyar Írószövetség: Szabó Zoltán-díj,

Székelyföld-díj – Székelyföld folyóirat,

Székelyudvarhely Megyei Jogú város díszoklevele, 2oo1.

EMIL, Irodalmi Jelen – prózadíj, (Pusztulás című regényemért), 2oo4.

Príma Polgár-díj, Székelyudvarhely város polgárainak díja, 2oo9.

Kápolnásfalva Polgármesteri Hivatala Díszoklevele, 2o12.

Magyar Arany Érdemkereszt, 2o16.

Erdély Magyar Irodalmáért – díj, 2o16,

Székelyudvarhely város Pro Urbe – díja, 2o18.

Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat, 2o21.

Az Magyar Művészeti Akadémia Az év legjobb könyve díj 2o21-ben.