Március végén szervezik a Romániai Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókjának közgyűlését

A Romániai Írószövetség hatályos működési szabályzatának 16. és 33. pontjában foglaltak alapján összehívom a Marosvásárhelyi Fiók rendes közgyűlését, amelyen az írószövetségi tagok megválasztják a Marosvásárhelyi Fiók elnökét és Vezető Bizottságát, illetve szavaznak az írószövetség elnökjelöltjeiről. A közgyűlésre 2023. március 25-én 10.00 órától kerül sor Marosvásárhelyen a Bernády Házban (Horia u. 6 szám).

A Marosvásárhelyi Fiók Közgyűlésének napirendje

A Fiók Közgyűlésének napirendje a következő napirendi pontokat tartalmazza:

1. A Romániai Írószövetség elnökének és a Marosvásárhelyi Fiók elnökének  a tevékenységi beszámolója, majd hozzászólások és szavazás a 2018-2023-as tevékenységről;

2. A Romániai Írószövetség elnökének megválasztása a 2023-2028-as időszakra;

            3. A Marosvásárhelyi Fiók elnökének megválasztása a 2023-2028-as időszakra;

            4. A Marosvásárhelyi Fiók Vezető Bizottságának megválasztása a 2023-2028-as időszakra.

A Marosvásárhelyi Közgyűlésen részt vehetnek és fenntarthatják az elnöki tisztségre való jelölési szándékukat mindazon írószövetségi tagok akiknek  jelöltségét a Választási Ellenőrző Bizottság jóváhagyta.

A Marosvásárhelyi Fiók azon tagjai, akik pályázni kívánnak a Fiók elnöki tisztségére és a Vezető Bizottsági tagságra, pályázatukat a Fiók operatív titkárságán nyújthatják be (cím: Marosvásárhely, Köcsög/Ulciorului utca 4 szám, postai kód:540099) 2023. március 20-án 14 óráig, személyesen vagy postán. A pályázati dossziénak tartalmaznia kell egy román nyelvű  önéletrajzot és kérést, amelyben feltüntetik, hogy milyen tisztségre pályáznak, valamint a személyi igazolvány másolatát. A pályázatokat eredetiben aláírva személyesen vagy postai úton kell benyújtani. A határidő lejárta után beérkezett pályázatokat nem vehetjük figyelembe.

Szavazás a közgyűlésen

A közgyűlésen csak a Marosvásárhelyi Fiók jelenlevő tagjai szavazhatnak. Megbízó levéllel való szavazás nem lehetséges.

Tisztelt kollégák, várunk titeket a közgyűlésre.

Markó Béla

A Romániai Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókjának elnöke