Nagy Koppány Zsolt Kolozsváron

a2573324950e4c6a90cf85a14e9c0cbc_XL

Az Áll­junk meg egy szóra! beszélgetésso­ro­zat követ­kező állomásán, 2017. ápri­lis 27-én este 7 órától Nagy Koppány Zsolt írót, műfordítót látja vendégül László Noémi. A beszélgetésre a ko­lozsvári Bul­ga­kov Caféban kerül sor (I. M. Klein 17.). Nagy Koppány Zsolt (1978, Ma­rosvásárhely) je­len­leg Bu­da­pes­ten él, a Ma­gyar Idők mun­katársa.

Kötetei: 
Arról, hogy mi­lyen nehéz; / Erdélyi Híradó–Előre­tolt Helyőrség, Ko­lozsvár, 2000 (Előre­tolt helyőrség köny­vek)
Háromszéki utazások (útikönyv, 2002)
A vendégmunkás da­lai; Cor­sart, s.l. 2005
Jo­zefát úr, avagy A regény­kedés; Ale­xand­ra, Pécs, 2006 (Iro­dal­mi je­len köny­vek)
Nagyapám tu­dott repülni; Mag­vető, Bp., 2007 (Mag­vető no­vellárium)
Amely­ben Ek­ler Ágost­ra emlékezünk; Mag­vető, Bp., 2010
Mein Gross­va­ter konn­te fli­e­gen (no­vellák, 2012)
Nem kell vala megvénülnöd 2.0. Regény; Mag­vető, Bp., 2014