Irodalom a Szent György Napokon

Az idei Szent György Na­pok számos iro­dal­mi ren­dezvénnyel ruk­kol ki. Ezekből tallóztunk:
2017. ápri­lis 24., hétfő
18:00 – 19:00 Bol­dogság juszt is a kié? – könyv­be­mu­tató és beszélgetés BOTHÁZI MÁRIA ko­lozsvári íróval, pub­li­cistával
Beszélgetőtárs: Csin­ta Samu újságíró, szakíró.
Tein Teaház

2017. ápri­lis 25., kedd

17:00 – 18:00 PUSKÁS AT­TI­LA Utak és ösvények – Erdélyi ma­gyar sors című könyvének be­mu­tatója.
Beszélgetőtárs: Fe­rencz Csa­ba újságíró, a könyv szer­kesztője. Közreműködik Kolcsár József színművész.
Bod Péter Me­gyei Könyvtár, Gábor Áron te­rem

17:30 – 18:30 Beszélő Iro­da­lom: SI­MO­NA POP­ES­CU bu­ka­res­ti íróval, költővel beszélget Ad­ri­an Lăcătuş iro­da­lom­kri­ti­kus
Tein Teaház

19:30 – 20:30 Con­Tei­ner – zenés fel­ol­vasóest, közreműködik: CZIN­KI FE­RENC ma­gyar­országi író; JOR­RIT WES­TER­HOF hol­lan­di­ai zenész
Tein Teaház

2017. ápri­lis 26., szer­da

17:00 – 18:00 Dr. NAGY LA­JOS Emlékezés or­vo­sa­ink­ra című könyvének be­mu­tatója.
Beszélgetőtárs: Far­kas Réka újságíró, a könyv szer­kesztője.
Bod Péter Me­gyei Könyvtár, Gábor Áron te­rem

17:30 – 18:30 Beszélő Iro­da­lom: CRIS­TI­AN TE­O­DOR­ESCU bu­ka­res­ti íróval beszélget Ad­ri­an Lăcătuş iro­da­lom­kri­ti­kus
Tein Teaház

2017. ápri­lis 27., csütörtök

18:00 – 19:00 Beszélő Iro­da­lom – NÉMETH GÁBOR József At­ti­la-díjas ma­gyar­országi íróval, for­gatókönyvíróval beszélget Szegő János ma­gyar­országi kri­ti­kus, szer­kesztő
Bod Péter Me­gyei Könyvtár, Gábor Áron te­rem

19:30 – 20:30 Con­Tei­ner: KISS TI­BOR NOÉ ma­gyar­országi íróval beszélget Czin­ki Fe­renc író
Tein Teaház

2017. ápri­lis 28., péntek

18:00 – 19:00 Beszélő Iro­da­lom – KEMÉNY ISTVÁN József At­ti­la-díjas ma­gyar íróval, költővel beszélget Szegő János ma­gyar­országi kri­ti­kus, szer­kesztő
Bod Péter Me­gyei Könyvtár, Gábor Áron te­rem