“Román-magyar irodalmi interferenciák” szimpózium Marosvásárhelyen – Díjazták Andrei Dósát és Szonda Szabolcsot

Immár negyedik alkalommal tartották meg szombaton a Marosvásárhelyi Rádió Stúdió-termében a Romániai Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókja által szervezett „Román-magyar irodalmi interferenciák” elnevezésű szimpóziumot. A kulturális folyóiratok hozzájárulása a kölcsönös megismeréshez témakörben a Marosvásárhelyi Fiók román és magyar tagjai folytattak párbeszédet a román és a magyar irodalom kölcsönhatásáról, a román-magyar műfordítás kérdéseiről, az együttműködés további lehetőségeiről. A rendezvényen az Írószövetség bukaresti vezetőségéből Răzvan Voncu, Daniel Cristea-Enache és Critian Pătrăşconiu vett részt.

            – A kultúra egyik legfőbb jellemzője, hogy sohasem távolítja, hanem éppen, hogy minden esetben közelíti a különböző nemzeteket, esetünkben a román és magyar közösséget – hangsúlyozta az esemény házigazdája, Markó Béla, a Romániai Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókjának elnöke, aki e tekintetben igen fontos kezdeményezésnek nevezte az Írószövetség román-magyar, valamint magyar-román fordítói programját, amelynek keretében az idén két jelentős művet, Dan Stanca:Detonare / Robbanás, (fordította Koszta Gabriella) és Vida Gábor: Egy dadogás története / Povestea unei bâlbâieli, (fordította Kocsis Francisko) regényét fordították le magyar, illetve román nyelvre. A beszélgetés moderátora, Critian Pătrăşconiu maga is úgy vélte, az Írószövetség által négy éve elindított, intézményesített román-magyar együttműködés egy „jó hagyomány”, amely nemcsak, hogy elősegíti a két nemzetiség közötti közeledést, megismerést, de termékeny kölcsönhatást gyakorol mindkét irodalomra. Értelmezésében ez a kezdeményezés a „kölcsönös egymásra figyelés iskolája”, amely előfeltétele a közeledésnek, a kölcsönös előítéletek lebontásának. „Ha lesz valamikor román-magyar béke, az az írók békéje lesz” – idézett a jelenlévő Vida Gábor egyik művéből Pătrăşconiu.

            A rendezvényen bemutatták az ezévben lefordított két regényt is. Răzvan Voncu irodalomkritikus és irodalomtörénész szerint bár teljesen más-más megközelítésben, de a Dan Stanca:Detonare / Robbanás, valamint Vida Gábor: Egy dadogás története / Povestea unei bâlbâieli egyaránt egy többgenerációs családtörténet révén mutatja be egy adott társadalom, egy adott térség történelmét, egzisztenciális kérdéseit, mindkét mű bár különböző módon, de pontos látleletet ad az elmúlt évszázad sorskérdéseiről, a mikro- és makrotársadalmi folyamatokról. Daniel Cristea-Enache irodalomkritikus a két könyv kapcsán többek között a román-magyar irodalmi kölcsönhatások egy másik fontos hozadékáról is beszélt. Mint mondta, a román irodalom mindeddig a „nagy irodalmak”, a francia, az angol, a spanyol irodalomhoz mérte magát, ahelyett, hogy a szomszédos nemzetek, országok irodalmával lépett volna kölcsönhatásba, szerinte itt az ideje egy ilyen irányú paradigmaváltásnak. Markó Béla a román-magyar viszony alakulásának kulturális, de politikai vonatkozásait is érintette. Úgy vélte, míg a kultúra mindig csak közelíti a nemzeteket, a politika – ahogyan azt az elmúlt harminc év is bizonyítja – képes pozitív, de negatív irányba is befolyásolni az együttélést. Álláspontja szerint a politikumnak az a feladata és felelőssége, hogy megteremtse a jogi kereteit a nemzetiségek közötti párbeszédnek és együttműködésnek, és hogy megfelelő feltételeket biztosítson a kulturális intézmények működéséhez, beleértve a két kultúra kölcsönös megismertetését is.

            A könyvbemutatók után a konferencia előadásokkal folytatódott.

Kocsis Francisko műfordító (aki nem lehetett jelen a rendezvényen) A kulturális folyóiratok hozzájárulása a kölcsönös megismeréshez témában írt értekezését Eugeniu Nistor olvasta fel, majd Demény Péter költő, műfordító beszélt személyes tapasztalatairól e kérdéskör kapcsán. Iulian Boldea Vatra la o jumătate de secol de apariție / Ötvenéves a Vatra folyóirat (1971-2021) címmel tartott előadást, majd az Írószövetségi Fiók tagjainak bemutatkozó kötetéről(Névjegyek – Irodalmi önarcképek/Cărți de vizită – Autoportrete literare) Demény Péter  beszélt.

            Az Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókja és a Communitas Alapítvány által létrehozott közös díjat az idén is két műfordító kapta, ezútal Szonda Szabolcs, költő, műfordító, a Sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei könyvtár igazgatója, és a brassói születésű Andrei Dósa, fiatal költő, műfordító. Szonda Szabolcsot Gálfalvy Ágnes, Andrei Dósát Kocsis Francisko laudálta.

            A szimpóziumon bejelentették, hogy a pozitív tapasztalatok nyomán az Írószövetség országos veztősége és a Marosvásárhelyi Fiók közös műfordítói programja keretében a következő évben már két-két irodalmi művet fordítanak le román, illetve magyar nyelvre.