Országos elnökválasztás 2024. június 23-án

A Román Írószövetség Működési Szabályzatának 16. és 38. cikkelyében foglaltak alapján, a Romániai Írószövetség Vezető Tanácsának 2024. április 29-i ülésén hozott határozatoknak megfelelően, mivel a Romániai Írószövetség elnöki tisztsége Nicolae Manolescu 2024. március 23-i elhunytával megüresedett, a  Romániai Írószövetség (székhelye Calea Victoriei 133. sz., Bukarest, 1. kerület, az Alkotói Szervezetek Országos Szövetségének, vagyis az A.N.U.C.-nak tagja, CIF RO 2786991), Marosvásárhelyi Fiókjának (székhelye Marosvásárhely, Tusnád u. 5.) elnöke összehívja a Marosvásárhelyi Fiók rendkívüli közgyűlését június 23-án, 17 órára, a marosvásárhelyi Bernády Házba (Horea utca 6 szám),  amelyen a Működési Szabályzat értelmében az ehhez a Fiókhoz tartozó írószövetségi tagok szavazhatnak.

A Marosvásárhelyi Fiók közgyűlésének napirendje

1. A Romániai Írószövetség elnökének megválasztása a jelenlegi mandátum hátralévő időtartamával megegyező mandátumra, 2024-2028 között.

Minden olyan jelölt, aki a Romániai Írószövetség elnöki funkciójára pályázik és a  jelöltségét a Választási Ellenőrző Bizottság jóváhagyta, a Marosvásárhelyi Fiók közgyűlésén részt vehet és fenntarthatja jelöltségét.

Szavazás a közgyűlésen

A Romániai Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókjának a közgyűlésen jelenlévő tagjai a Romániai Írószövetség elnöke felirattal ellátott urnába szavaznak.

A közgyűlésen csak a Marosvásárhelyi Fiók tagjai szavazhatnak, egyenként csakis  egy jelöltre. Meghatalmazott útján szavazni nem lehet.

A szavazás június 23-án zárul le, amikor a Marosvásárhelyi Fiók közgyűlése véget ér.

A Romániai Írószövetség elnökválasztásának eredményeit a Választási Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvbe rögzíti a 2024. június 26-án tartandó írószövetségi  Vezető Tanácsi ülésen.

Jelen Összehívót a Fiók internetes oldalán, valamint egy helyileg ismert újságban történő közzététellel hozzák a tagok tudomására.

Markó Béla

a Romániai Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókjának elnöke

Az alábbiakban olvasható a bukaresti írószövetség által leküldött hivatalos szöveg:

În temeiul dispozițiilor art. 16 și art. 38 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România, coroborat cu hotărârile adoptate în cadrul ședinței CUSR din data de 29.04.2024 generate de vacantarea funcției de președinte al USR față de decesul dlui Nicolae Manolescu din data de 23.03.2024,  Președintele Filialei Târgu-Mureș, cu sediul în Târgu-Mureș, str. Tușnad nr. 5, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Filialei Târgu-Mureș, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 23 iunie, ora 17, la adresa: Casa Bernády, str. Horea nr. 6.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei

Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următorul punct:

1. Alegerea Președintelui USR pentru un mandat egal cu durata rămasă din mandatul în curs, respectiv 2024-2028.

Toți candidații la funcția de Președinte al USR ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-și susține candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.

Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialei prezenți la data, ora și locul desfășurării Adunării Generale a Filialei votează într-o urnă Președintele USR.

Pot vota în cadrul Adunării Generale a Filialei numai membrii Filialei. Un membru al Filialei poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Procesul de vot se va închide la data de 23 iunie, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei.

Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 26 iunie 2024, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul Convocator va fi adus la cunoștința membrilor Filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a Filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

Președintele Filialei

Markó Béla