Elhunyt Mózes Attila

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy január 31-én, 64 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt Mózes Attila, Márai Sándor-díjas prózaíró, irodalomkritikus, szerkesztő, a Helikon egykori munkatársa. Mózes Attila 1952. április 8-án született Marosvásárhelyen, a kolozsvári BBTE magyar-francia szakán végzett 1976-ban. 1976-79 között Székelyhidason francia-testnevelés szakos tanár, majd 1979-től a kolozsvári Utunk, később, 1990-től 2015-ig a Helikon prózarovatának szerkesztője. Kötetei: Átmenetek (elbeszélések, 1978); Egyidejűségek (regény, 1980); Fény, …

Lepkecsontváz és cukorspárga

Január 26-án a kézdivásárhelyi Vigadó nagytermi stúdiójában a szerző jelenlétében mutatták be Markó Bélának a Székely Könyvtár sorozatban megjelent Válogatott versek című kötetét. A találkozón ekörül zajlott a felolvasásokkal és zenei betétekkel gazdagított eszmecsere. Közreműködött Csutak István, a Garabonciás együttes vezetője, aki a Kézdivásárhelyen született költő több versét is megzenésítette. Lövétei Lázár László, a Székelyföld kulturális …

Mitől székely az író?

A Székely Könyvtár sorozat félszáz könyvét és az ötvenedik kiadott kötetet, Markó Béla „Válogatott versek” című könyvét mutatják be november 9-én, szerdán 16 órától a Marosvásárhelyi Művészeti egyetem Stúdió termének előcsarnokában. A rendezvényen a Székelyföld folyóirat szerkesztői, Fekete Vince és Lövétei Lázár László az ötvenedik kötet szerzőjével, Markó Bélával beszélgetnek. Bevezetőt mond és moderál Elek …

„Mellettük élünk, és nem ismerjük őket” – szlovák irodalomról a Látó irodalmi estjén

A KósKároly Akadémia és a Látó szépirodalmi folyóirat közös irodalmi estet szervezett kedden a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében A legkisebb lépés címmel, szlovákok és magyarok kapcsolatáról, mai szlovák irodalomról. A rendezvény első részében Markó Béla beszélgetett Szigeti László íróval, a pozsonyi Kalligram Könyvkiadó alapító igazgatójával, szerkesztőjével szlovákok és magyarok 21. századi kapcsolatáról. Kérdésként merült fel többek közt …

Átadták a Székelyföld díjait

  Tizenkilencedik alkalommal adták át a Székelyföld folyóirat elismeréseit Csíkszeredában. A Hargita Megyei Tanács, a Hargita Kiadóhivatal, valamint a kulturális havilap szerkesztősége Székelyföld-díjjal jutalmazta Garda Dezső gyergyói történészt és Király Zoltán kolozsvári költőt a folyóiratban 2016-ban megjelent írásaikért, Oravecz Imre Székely bicska elismerést, Vajda Anna Noémi Szabó Gyula-emlékdíjat kapott. „Min­den nép számára fon­tos a történel­mi …

Molnár Vilmos Kolozsváron

Október 27-én, csütörtökön este 6 órától, az Áll­junk meg egy szóra! beszélgetésso­ro­zat követ­kező állomásán Molnár Vil­mos író, a Székelyföld folyóirat szer­kesztője lesz László Noémi vendége. A beszélgetésre Ko­lozsváron, a Bul­ga­kov kultúrbisztróban (I. M. Klein 17.)kerül sor.  eirodalom.ro

Tolnai Ottó, a formátlan formák költője

Palicsról érkezett Nagyváradra Tolnai Ottó Kossuth-díjas író, költő, műfordító, a Törzsasztal beszélgetéssorozat októberi vendége, akivel Körőssi P. József beszélgetett, miután Szűcs László, a Várad irodalmi és kulturális folyóirat főszerkesztője a közönség figyelmébe ajánlotta a lap legújabb számát. „Én egy jugoszláviai magyar költő vagyok” – fogalmazott Tolnai Ottó, aki Magyarkanizsán született, Zentán járt iskolába, élt Újvidéken, …

A legkisebb lépés a Kultúrpalotában

A Kós Károly Akadémia és a Látó szépirodalom folyóirat szervezésében kerül sor október 25-én, kedden 17 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében A legkisebb lépés – Szlovákok és magyarok a huszonegyedik században című beszélgetésre, amelyen Markó Béla Szigeti Lászlót kérdezi. Ugyanitt a Mai szlovák irodalom című beszélgetést Láng Zsolt vezeti. Résztvevők: Eva Andrejcakova, Deák Renáta, Demény …

Double Rise: Költő Fészek Torockón

A To­rockón első ízben meg­szer­ve­zett Do­ub­le Rise összművésze­ti fesz­tiválon iro­da­lom­ban sem kell szűkölködni­uk az odaláto­gatóknak. Az Erdélyi Ma­gyar Írók Ligája (EMIL) számos ren­dezvényt szer­vez, de a slam­me­rek sem tétlen­ked­nek.  A Költő fészek – Iro­dal­mi ud­var prog­ram­ja: Június 30. csütörtök: 19:00: Ex­pe­ri­jam Ses­si­on, azaz slam, zene és vizuális ef­fek­tek egy­ve­le­ge. Slam: André Fe­renc, Burján Kin­ga, Horváth Ben­ji, Ko­csis Pi­tyu, Vass Csa­ba. …

Emlékezés a költőre, aki fiatalon is értette az öregeket

Szilágyi Domokosra, a 40 éve elhunyt költőre emlékeztek a Kolozsvári Ünnepi Könyvhét keretében a Minerva-házban, ahol az Öregek könyve kétnyelvű (magyar és román), új kiadását is bemutatták. Az Erdélyben született életművek közül az egyik legjelentősebbnek nevezte a Szilágyi Domokosét Kántor Lajos irodalomtörténész – és költészetének értékét semmi nem kérdőjelezheti meg, tette hozzá, utalva arra, hogy a költő …