Spielmann

(Marosvásárhely1947május 24. –) erdélyi művelődéstörténész, író, könyvtáros.

Középiskoláit szülővárosában végezte, 1965-ben érettségizett. 1970-ben a Babeș–Bolyai Tudományegyetem történettudományi karán szerzett egyetemi oklevelet. Előbb Bukarestben a televízió magyar adásának szerkesztője, 1972-től a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtár munkatársa, majd osztályvezetője. 1991–1997 között a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskola (majd Színházművészeti Egyetem), 1992–2001 között a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem meghívott előadója, 2002–2005 között a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kommunikáció szakán tanított.

Kutatási területei: könyv-, könyvtár- és írástörténet, Erdély újkora, a 20. századi Marosvásárhely, az erdélyi zsidóság története. Tanulmányai, cikkei jelentek meg az Utunk, Helikon, Korunk, Művelődés, Látó, Erdélyi Múzeum, Libraria (Marosvásárhely), Magyar Könyvszemle, Múlt és Jövő, Holmi, A Hét, Altera, Biblioteca şi Cercetarea (Kolozsvár), TETT, Studia Iudaica, Romániai Magyar Szó, Új Magyar Szó, Krónika, Népújság, Vásárhelyi Hírlap hasábjain.

Novelláit közölték a következő antológiák: Erdélyi Dekameron (Marosvásárhely 1994, 1996); Győzni humorral (Stockholm–Budapest, 1996); Erdélyi szép szó (Csíkszereda 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007); Volt jövőnkre nézve (Marosvásárhely, 2001); Lassított lónézés (Erdélyi magyar elbeszélők 1918–2000) (Kolozsvár, 2002); Újabb erdélyi elbeszélők (Budapest 2005); Székelyföld Évkönyv 2008 (Csíkszereda 2007).

Tagja az Altera című marosvásárhelyi folyóirat szerkesztőbizottságának, külső szerkesztője a Mentor Kiadónak (társszerkesztője Erdély emlékezete sorozatának), elnöke a kolozsvári Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány kuratóriumának, tagja az Aranka György Alapítvány és a Teleki Téka Alapítvány kuratóriumának.

Munkatársa volt Kövi Pál Erdélyi lakoma című kötetének (Bukarest 1980).

 

Gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányai:

 • A 16. századi nyomtatványok feltárása a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtárban (in: Magyar Könyvtárosok III. Szakmai Találkozója. Budapest, 1992. augusztus 16–18. Bp. 1992)
 • Antalffy Endre, avagy Marosvásárhely színeváltozása. 1918–1919 (in: Marosvásárhely történetéből. I. Mv. 1999)
 • Ifjabb Kemény János temetése 1701-ben (in: Emlékkönyv Imreh István 80. születésnapjára. Kolozsvár. 1999)
 • Egy soha meg nem valósult országgyűlési elaborátum: Obinio de Judaeis (in: Kötődések Erdélyhez. Tatabánya 1999)
 • Benkő József, Köteles Sámuel (in: Erdélyi Panteon. II. Mv. 1999)
 • Báró Kemény János (in: Erdélyi Panteon. III. Uo. 2001)
 • 275 éve született Mátyus István (Emlékülés Kibéden, 2000. júl. 15–16-án. Székelyudvarhely 2001)
 • Másnap. Adalékok Bernády György 1919–1920-as pályaképéhez (in: A Maros megyei magyarság történetéből. 2. 2002)
 • A sárospataki(-gyula­fehérvári) Református Kollégium Marosvásárhelyen őrzött könyvei (in: Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára. Uo. 2002)
 • Oktatási állapotok Marosvásárhelyen a két Bolyai korában (in: A tér úttörője. Bolyai János emlékév. 2003)
 • Nagyenyedi könyvek a Teleki–Bolyai Könyvtárban (in: Könyves műveltség Erdélyben. 2006)
 • Túlélni a történelmet (in: Mint oldott kéve. Barangolások a szórványvilágban (Stockholm–Budapest 2006)
 • A marosvásárhelyi Református Kollégium tanári kara 1849–1943 (in: Marosvásárhely történetéből. 2. Marosvásárhely 2007)
 • Spielmann József egyetemi tanár, az orvostudományok doktora, orvostörténész (tanulmány és életmű­bibliográfia, (in: A gyógyítás múltjából. Emlékkönyv Spielmann József születésének 90. évfordulójára. Marosvásárhely 2008)
 • Marosvásárhely keletén (A Bethlen Gábor Szabadkőműves Páholy Anyakönyve), (in: Marosvásárhely történetéből 3., 2013)

 

Önálló történelmi tárgyú művei, tanulmánykötetei:

 • Erdélyi fejedelmek (Marosvásárhely 1992; újrakiadás uo. 1994)
 • Múlt és múlt – Régen volt emberek ügyes-bajos dolgairól és jószágairól (uo. 1995)
 • Nyúlgát az idő ellen. Az erdélyi zsidóság történetéhez (tanulmányok, esszék, cikkek, uo. 2000)
 • Catalogus librorum sedecimo saeculo impres­sorum Bibliothecae Teleki–Bolyai Novum Forum Siculorum. I–II. (uo. 2001)
 • Csütörtöki kimenő. Önarckép a közügyekről (Csíkszereda 2004)
 • A marosvásárhelyi Evengélikus Református Kollégium történetéből. 1895–1944. (Mv. 2007).

Novelláskötetei:

 • Napfogyatkozás az Egyetem utcában (novellák, Mv. 1994)
 • Nosztalgia-túra Dél-Para­noiában (Buk.–Kv. 1997)
 • Rencz Dezső jégmauzóleuma (novellák, Mv. 2002)
 • A város megérintése (novellák, elbeszélések, uo. 2005)
 • Túlélő készlet. Kelet-európai viccek. 1971–89 (Sebestyén Andrással, uo. 2005)
 • Karsztvidék (novellák, Kv. 2006)
 • Rubinháza jeles napjaiból; Mentor, Marosvásárhely, 2009
 • Midway-szigetek. Kortöredékek; Mentor, Marosvásárhely, 2013
 • Penelopé ruhája. Fejezetek az erdélyi zsidóság történetéből. Tanulmányok, esszék; Mentor, Marosvásárhely, 2016

 

Szakmai elismerései

 • Mikes Kelemen Kör (Hollandia) életműdíja (1994)
 • Látó-nívódíj(1996, 2001, 2005)
 • EMKEMonoki István-díja (2004)