EMIL-est Sepsiszentgyörgyön

98fd104a10357987e6f8d1058a37d056_XL

Az E-MIL és a Bod Péter Me­gyei Könyvtár közös szer­vezésében 2017. ápri­lis 11-én, 18 órai kez­det­tel Sep­si­szentgyörgyön, a Tein Kávézó & Teázóban ol­vas fel Bálint Tamás, Bogdán László, Dimény H. Árpád, Karácso­nyi Zsolt és Se­restély Zalán a ma­gyar költészet nap­ja al­kalmából. A beszélgetést Szon­da Sza­bolcs mo­derálja.