Slam poetry a VIBE-n

Július 7-8-9-én a ma­rosvásárhe­lyi VIBE fesz­tiválon több slam-akcióra is sor kerül. Ex­pe­ri­jam, Open Mic ver­se­nyek és Spo­ken Word work­sho­pok várnak min­den rímk­il­lert, slam­ked­velőt és slam­te­len­kedőt. “Sze­rintünk a jó fesz­tivál olyan, mint a saját te­metésünk: nem mi kell meg­szer­vezzük! A jó fesz­tivál ha­sonlít egy Ch­ri­stop­her Nolan film­re, igazából so­sincs vége. Mi már na­gyon várjuk, hogy ne le­gyen vége!”