Eredmény(ek) 43 mutatása

Hajdú Farkas-Zoltán és Borcsa Imola a Romániai Írószövetség díjazottjai

Szeptember 11-én pénteken, Bukarestben ünnepélyes keretek között adták át a Romániai Írók Szövetségének 2019-es évre szóló díjait. A magyar nyelvű könyvek közül Hajdú Farkas-Zoltán kapott prózadíjat a “Csonkamagyar 1919” című könyvéért (Bookart Kiadó, Csíkszereda, 2019). Debüt-díjat kapott Borcsa Imola “Magnebéhat” (Erdélyi Híradó, Kolozsvár, 2019 / Napkút Kiadó, Budapest, 2019) című novelláskötetéért.

Kányádi Sándor: távolságok és közelítések

No­vem­ber 12-én a Ko­lozsváron a Vallássza­badság háza adott ott­hont a ,,macht nichts mond­ta ha­lot tak nap­ja van’’. Közelítések Kányádi Sándor Ha­lot­tak nap­ja Bécsben című verséhez kötet értel­mezésbe­mu­tatójának. A kötet 2019-ben je­lent meg a Lec­tor Kiadó és Szépiro­dal­mi Fi­gyelő Alapítvány közös kiadásában, Kor­pa Tamás szer­kesztésében. Az es­ten Codău An­namária, Gálfal­vi Ágnes, Markó Béla, Sánta Miriám, va­la­mint …

Markó Béla az október hónap írója

A Romániai Írók Szövetsége és a Jászvásári Polgármesteri Hivatal közös szervezésében november 7-e és 9-e között zajlott Jászvásáron “Az év írói” elnevezésű irodalmi rendezvénysorozat. A számos romániai írót, költőt és irodalomkritikust felvonultató három napos esemény fő mozzanataként pénteken ünnepi gála keretében adták át “Az év írója”, valamint  “A hónap írója” díjakat, amelyet egy szakmai zsűri …

Lapszámbemutató és kiállítás a Székelyföldnél

A Székelyföld Na­pok ke­retében a Har­gi­ta Me­gye Tanácsához tar­tozó Har­gi­ta Kiadóhi­va­tal szer­vezésében két ren­dezvényre kerül sor a Tu­dor utca 5. szám alatt található Székelyföld Galériában. 2019. október 15-én, ked­den délután 5 órától a Székelyföld folyóirat októberi számát Bor­so­di L. László főszer­kesztő és Fe­ke­te Vin­ce főszer­kesztő-he­lyet­tes mu­tatják be, akik vendégüket, Fe­rencz Imre költőt, a lap­szám egyik …

Új tagok felvétele

Új tagok felvételét hagyta jóvá 2018. december 7-i ülésén a Romániai Írószövetség Vezető Tanácsa. Az Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókjának tagjává vált Bálint Tamás költő.

Az EMIL adventi kötetbemutatóiról

Papp At­ti­la Zsolt Az at­lan­ti­szi vil­la­mos, il­let­ve Fe­ke­te Vin­ce Szárny­vo­nal című kötetét mu­tatták be csütörtök este a ko­lozsvári Bul­ga­kov kávézóban az Erdélyi Ma­gyar Írók Ligája (E-MIL) évadzáró ren­dezvény­so­ro­zatának első eseményén. A költő, akit vonz a titok, homály, idegenség Papp At­ti­la Zsolt ne­gye­dik kötetéről, ame­lyet korábban a Ma­rosvásárhe­lyi Nem­zetközi Könyvvásáron mu­tat­tak be no­vem­ber­ben, Márton Eve­lin író kérdez­te a …

Könyvbemutató – SÜTŐ ISTVÁN: VÁLOGATOTT VERSEK

A Székelyföld folyóirat, a Kós Károly Akadémia és a Látó folyóirat közös szervezésében, november 14-én, szerdán 17 órától a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió termének előcsarnokában (Köteles Sámuel u. 6 sz.) mutatják be SÜTŐ ISTVÁN: VÁLOGATOTT VERSEK című kötetét. A Székely Könyvtár sorozatban megjelent könyvről a rendezvényen Fekete Vince, Horváth Benji, Kovács András Ferenc, Lövétei Lázár …

Látó szépirodalmi folyóirat

Világhálón a Látó júniusi száma! Benne László Noémi, Simon Márton, Láng Orsolya, Markó Béla, Demény Péter versei. Prózát közöl Lokodi Imre, Vincze Ferenc, Pintea László és Márton Evelin. Varga László Edgár kérdezi Márton Evelint. Kritikák Borsodi L. László, Doru Pop, Caius Dobrescu könyveiről. Keresztesi József tanulmánya Mészöly Miklós Pontos történetek útközben c. regényéről. Kallós Zoltán …

A Romániai Írók Szövetségében lezajlott választások eredményei

A Romániai Írók Szövetségének elnöke: Nicolae Manolescu Első alelnök: Varujan Vosganian Alelnök: Gabriel Chifu Fehér és Hunyad megyei Fiók: Cornel Nistea, Aradi Fiók: Vasile Dan, Bákói Fiók: Dumitru Brăneanu, Brassói Fiók: Adrian Lesenciuc (ideiglenes elnök), Gyermek- és Ifjúsági Irodalmi Fiók, Bukarest: Victor Gh. Stan, Kritika-, Esszé- és Irodalomtörténeti Fiók, Bukarest:  Radu Voinescu, Dramaturgiai Fiók, Bukarest: …