Emlékezés a költőre, aki fiatalon is értette az öregeket

METADATA-START

METADATA-START

Szilágyi Domokosra, a 40 éve elhunyt költőre emlékeztek a Kolozsvári Ünnepi Könyvhét keretében a Minerva-házban, ahol az Öregek könyve kétnyelvű (magyar és román), új kiadását is bemutatták.

Az Erdélyben született életművek közül az egyik legjelentősebbnek nevezte a Szilágyi Domokosét Kántor Lajos irodalomtörténész – és költészetének értékét semmi nem kérdőjelezheti meg, tette hozzá, utalva arra, hogy a költő 38 évesen, önkezével véget vetett életének, miután a Szekuritáté együttműködésre kényszerítette.

Halálának évében írta, Plugor Sándor rajzaiból inspirálódva, azÖregek könyvét, amelyet Bánfi Géza fordított most románra. A 699 sorból álló poémát rendelésre írta, és Kántor fel is olvasott néhány levélrészletet, amelyeket „Szisz” (így nevezték barátai) élettársának, Nagy Máriának írt, és amelyekből kiderül, hogy alaposan megkínlódott a szöveggel.

A játék a halállal-tematika egyébként számos versében megjelenik, nem véletlenül: az egzisztencialista filozófusok (Sartre, Camus) által fémjelzett korszak egyik meghatározó témája volt a halál gondolata, és ez a melankóliára, depresszióra hajlamos Szilágyi Domokos alkotói világát sem kerülhette el. A fordító, Bánfi Géza arra is felhívta a figyelmet: a vers vizuális megjelenítése, a sorok szimmetrikus, középre rendezett tördelése a homokórából pergő időt jeleníti meg.

Nagyon hiányzik ez a két ember, aki ezt a zseniális könyvet megalkotta – vallotta be Szilágyi Júlia, az egykori diáktárs. Szisz „át tudta érezni azt is, amit nem élt át”: városi költőként, harmincas évei végén tudott hihetetlen empátiával írni a Plugor által megrajzolt falusi öregekről, az időskorról.  „Olyan emberek voltak ők ketten, akik pátosz nélkül odafigyeltek másokra” – jellemezte az alkotópárost Szilágyi Júlia. Szisz „úgy ment el, hogy nem vált meg tőlünk, kortársaitól, utókorától. És örököseiként hálával gondolunk arra, amit nem szűnünk meg kapni tőle.” maszol.ro

 

Eddigi legsikeresebb kiadását zárta az idei Kolozsvári Ünnepi Könyvhét

kh2
A 6. Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten bebizonyosodott: nagy igény van a család minden tagját megszólító kulturális rendezvényekre. A Communitas Alapítvány, a Romániai Magyar Könyves Céh, valamint a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése által szervezett eseményre több ezren látogattak el a Fogoly utcába – közölték hétfőn a szervezők.
„Olyan rendezvényt hoztunk össze, amelynek sikere rácáfol arra, hogy a digitális világban a nyomtatott szónak, könyvnek csökkent volna a jelentősége, az iránta mutatott érdeklődés” – jelentette ki Bodor László, az RMDSZ programokért felelős ügyvezető alelnöke. Hozzátette: az Ünnepi Könyvhét megmozgatta Kolozsvár minden generációját, írók és olvasók találkozhattak, a könyvbemutatók zömét pedig nagy érdeklődés övezte.
„Az a feladatunk továbbra is, hogy keretet biztosítsunk ezeknek a találkozóknak, a Könyvhéthez hasonló kulturális rendezvényeknek” – tette hozzá. Bodor László rámutatott: minden rendelkezésre álló eszközzel támogatni kell az erdélyi magyar kultúra fennmaradását, gyarapodását, legyen szó könyvkiadásról, irodalmi, zenés eseményekről, családi programokról.
H. Szabó Gyula, a Romániai Magyar Könyves Céh alelnöke, az esemény egyik szervezője elmondta: a Könyvhétnek otthont adó Fogoly utca újra alkalmasnak mutatkozott az esemény befogadására, a történelmi környezet, a városfal árnyéka nagyban hozzájárult a kulturális hangulat megteremtéséhez. Az olvasók nem csak a több mint 30 kiadó kínálatából csemegézhettek – személyesen is beszélgethettek több neves szerzővel. „Öröm volt látni a könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat övező fokozott érdeklődést” – jelentette ki.
A szervezők színes, változatos programmal szólítottak meg minden generációt: a könyvvásár, workshopok, színházi előadások mellett kiállítás, gyermekprogramok, slam poetry és további gazdag felhozatal várta az érdeklődőket. Május 12-én, az ünnepi megnyitón a Kolozsvár Társaság díjazta Láng Gusztáv irodalomtörténészt, Kolozsvár büszkeségének titulálva, valamint együttműködési megállapodást írt alá a Budapest II. kerületi Marczibányi Téri Művelődési Központ és a Kolozsvár Európa Kulturális Fővárosa 2021 Egyesület, amelynek kereteit a Kolozsvári Ünnepi Könyvhét szervezői teremtették meg.
Nem maradtak el az író-olvasó találkozók sem. A meghívott szerzők között szerepelt Varró Dániel, Péterfy Gergely, Farkas Wellmann Endre, Magyari Tivadar, az estéket pedig koncertek színesítették. Fellépett ByeAlex, a Bagossy Brothers Company, a Jazzybirds és a Garabonciás együttes, de a szórakozni vágyók a Váróterem Projekt előadásait, valamint néptáncműsorokat is megtekinthettek.
Emlékkonferencián tisztelegtek Tamási Áron munkássága és Szilágyi Domokos Öregek könyve előtt, Méhes György születésének századik évfordulójára pedig két eseményt is szerveztek. A fentiek mellett irodalmi élőkönyvtár, a Homokkönyv című kiállítás, három tematikus séta, az Életfa Családsegítő Egyesület gyermekfoglalkozásai, interaktív jam session, valamint a slam poetry előadói által szervezett workshop is gazdagította a programkínálatot.

Valaki ismét megérkezett: ez vitte el a pálmát a Versversenyen

Papp Attila Zsolt költő és Marosán Csaba színész a Valaki ismét megérkezett című verssel, 208 szavazattal a Versverseny első díjazottja lett – közölte a TVR Erdélyi Figyelő című műsorának szerkesztősége.
Második helyezett Simonfy József és Albert Csilla, a Csak azt necímű verssel, 143 szavazattal, harmadik Varga László Edgár és Laczkó Vass Róbert, A névadás önbizalma című költeménnyel, 133 vokssal.
A legnagyobb nézettséget elért videók:
Simonfy József – Albert Csilla: Csak azt ne (357)
Papp Attila Zsolt – Marosán Csaba: Valaki ismét megérkezett (342)
Demény Péter – Köllő Csongor: Odüsszeusz éneke (341)

Rajtol az idei Versverseny

A Román Közszolgálati Televízió kolozsvári magyar szerkesztőségének Erdélyi Figyelő című műsora idén is meghirdette a Versversenyt. A 11 költő 11 versének vetélkedője április 15-én, délelőtt 11 órakor rajtol.

„Megkésve bár, de változatlan kedvvel készülünk idén is a költészet napja alkalmából/apropóján megrendezett játékunkra, a Versversenyre. Addig is, amíg szavazni lehet, itt van a költők galériája, és azoknak a verseknek az elérhetősége, amelyeket nemsokára a Kolozsvári Állami Magyar Színház színészeinek előadásában hallgathatnak meg. Maga a verseny április 15-én, délelőtt 11 órakor rajtol, és egy egész hétvége áll rendelkezésükre ahhoz, hogy eldöntsék melyik a kedvenc versük” – írták ki a közösségi oldalra a verseny szervezői.

Íme a 11 erdélyi versenyző és a 11 vers:

Demény Péter: Odüsszeusz éneke
Fekete Vince: Ahol hiába
Karácsonyi Zsolt: Az ötödik
Kovács András Ferenc: Pinduritaligala-dal
László Noémi: Zoon politikon
Markó Béla: Graffiti
Molnár Bea: Gyermekvers kikötő nélkül
Papp Attila Zsolt: Valaki ismét megérkezett
Simonfy József: Csak azt ne, Soha
Varga László Edgár: A névadás önbizalma
Varga Melinda: Búcsúvers

Maszol.ro

Eszteró István könyvbemutatója Temesváron

A költő, műfordít42e117e0c4e849ea187baaf6f5afd9f6_Ló, ma­gyar­tanár ESZ­TERÓ ISTVÁN 75. születésnapjára je­lent meg az Iro­dal­mi Je­len Köny­vek so­ro­zatában a Haza a magány­ban című verskötete. Költői hit­vallástól kezd­ve a sze­rel­mi élményen, iro­dal­mi portrékon ke­resztül a ma­gyar történel­mi tragédiák, ki­sebbségi lét torz le­nyo­ma­tai, nyel­vi jog­ta­lanság, po­li­ti­kai ab­szur­ditások, napi re­a­litások pil­la­natképei, az em­be­riség, a Föld, a Nap jövője mi­at­ti ag­go­da­lom képe­zik többek között a kötet rendkívül válto­za­tos témakörét. A könyv be­mu­tatására a Nyu­ga­ti Je­len te­mesvári szer­kesztőségének székhelyén, a Sa­voyai Jenő utca, 6. szám I. eme­letén kerül sor, márci­us 31-én, 18 órától. Min­den érdeklődőt sze­re­tet­tel vár a köte­tet be­mu­tató dr. MA­GYA­RI SÁRA, egye­te­mi ok­tató és a szerző. eirodalom.ro

Bodor Ádám Vásárhelyen

b45169264242c29e67918a77d0055bb3_LA Látó Iro­dal­mi Színpad márci­u­si vendége az idén 80 éves Bo­dor Ádám.

A Si­nist­ra körzet íróját a Látó szer­kesztői köszöntik. Beszélgetőtársa Kovács András Fe­renc. Társ­szer­vező: Ma­rosvásárhe­lyi Nem­ze­ti Színház Tom­pa Miklós Társu­la­ta. Közreműködik Gáspárik At­ti­la. A ren­dezvény helyszíne a Ma­rosvásárhe­lyi Nem­ze­ti Színház Kis­ter­me. Időpont: 2016. márci­us 29., kedd. Kezdés 18 órától.

eirodalom.ro

KÖZLEMÉNY

  1. február 23-án zajlott a Romániai Írók Szövetsége (RISZ) Tanácsának rendkívüli ülése.

Az ülés keretében az Írószövetség tevékenységének időszerű kérdéseit vitatták meg, kiemelten a RISZ gondozásában megjelenő folyóiratok működéséről, a 136/2015. számú, a reprezentatív romániai kulturális folyóiratok finanszírozására vonatkozó törvénynek megfelelően. A Tanács elfogadta a Romániai Írók Szövetsége által kiadott folyóiratoknak járó pénzügyi keret elosztását. Áttekintette az Írószövetség első negyedévi kulturális eseménynaptárát.

Az Írószövetség jogi képviselője, Corina-Ruxandra Popescu ügyvéd beszámolt az Írószövetség ellen indított jogi eljárások jelenlegi állásáról (az Írószövetség honlapján megtalálható a Corina-Ruxandra Popescu Ügyvédi Iroda tájékoztatója).

A szervezet Monitoring és Fegyelmi Bizottsága, amelynek tagjai Mircea Mihăieş (elnök), Adrian Alui Gheorghe, Gabriel Coşoveanu, Daniel Cristea-Enache, Răzvan Voncu (tagok), jelentést mutatott be a RISZ statútumának egyes írószövetségi tagok általi megsértéséről, és ennek kapcsán egy sor intézkedést javasolt. A Tanács megvitatta a Bizottság javaslatait, és szavazattal döntött a következő javaslatokról: az Írószövetségből történő kizárás a statutum és deontológia súlyos megsértése miatt (Dan Mircea Cipariu, Grigore Şoitu); figyelmeztetés antiszemita kijelentések miatt (Daniel Vorona), valamint antiszemita bejegyzések publikálása miatt (Paul Cernat), figyelmeztetés az Írószövetségnek okozott erkölcsi károk miatt (Florin Iaru), az Írószövetségi Fiók elnöki tisztségéből való felfüggesztés az Írószövetségnek okozott erkölcsi károk miatt (Peter Sragher).

Az esetek egyenkénti megvitatása után a RISZ Tanácsa megszavazta a következő fegyelmi intézkedéseket: Dan Mircea Cipariu és Grigore Şoitu kizárása az Írószövetségből (28 szavazatból 27 mellette és 1 tartózkodás), figyelmeztetésben részesítés  Daniel Vorona (egyahangú szavazás), Paul Cernat (27 mellette, 1 ellenszavazat), valamint Florin Iaru (egyhangú szavazat) esetében. Az úgynevezett Reform-csoport egyes tagjainak az Írószövetség ellen irányuló tevékenységétől való elhatárolódása nyomán, a Tanács úgy döntött, hogy meghagyja Peter Sragher urat az Írószövetségi Fiók elnöki tisztségében (az Írószövetség honlapján megtalálható a Monitoring és Fegyelmi Vizottság Jelentése).

A RISZ Tanácsának rendes ülésére 2016. március 21-én kerül sor.

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

Kós Károly Akadémia Alapítvány             Holnap Kulturális Egyesület

 

Tisztelettel meghívjuk

 GÁLFALVI GYÖRGY

KACAGÁSAINK

című, a szerző esszéit és emlékiratait tartalmazó kötetének bemutatójára

  1. március 4-én, pénteken 17 órára a marosvásárhelyi Bernády Házba (Horea utca 6.).

A könyvet bemutatja MARKÓ BÉLA és SZŰCS LÁSZLÓ.

Közreműködik GÁSPÁRIK ATTILA színművész.

Elhunyt Paul Drumaru

2016. január 21-én elhunyt Paul Drumaru, próza- és esszéíró, költő, műfordító, számos klasszikus és kortárs magyar szerző művének fordítója.

Paul Drumaru 1938. december 5-én született Gyulafehérváron. Szülővárosában kezdte meg tanulmányait, majd Nagyváradon folytatta. Volt könyvelő és Nagyváradon könyvtáros a Tartományi Könyvtárban. A iaşi-i Alexandru Ioan Cuza Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzett 1966-ban, román nyelv és irodalom szakon. 1964-ben Adi Cusin, Emil Brumaru, Mihai Ursachi, Ion Chiriac, Ion Covaci költőkkel, Petre Aruştei festővel és Sabin Păutza zeneszerzővel létrehozta a Lunar 11 csoportot. Korrektorként tevékenykedett a Cronica folyóiratnál, a iasi-i Nemzeti Színház dramaturgja, majd a Kriterion Kiadó szerkesztője volt (Bukarest, 1971-1998).

A Partium című újságban debütált (Nagyvárad, 1957), megjelentek munkái a Tribuna, a Cronica, a Convorbiri literare, a Iaşul literar, az Ateneu, a Luceafărul, a Contemporanul lapoknál, valamint A Hétben, a Magyar Naplóban (Budapest), a Provincia (Kolozsvár), a Viaţa Românească, a Secolul 20 és a Lettres internationales folyóiratokban.

Négyszer nyert díjat a magyar irodalmi művek románra való tolmácsolásáért a Romániai Írószövetségtől (1972, 1976, 1981, 1986), szintén műfordításért díjat kapott a Bukaresti Írószövetségi Fióktól (1996), elnyerte a budapesti Artisjus díját (1977), a Déry Tibor-díjat (1987), megkapta a Pro Cultura Hungarica kitüntetést (1997).
Saját művei: Ochii necesari (versek), Bukarest, 1968; Făptura (regény), Bukarest, 1975; Vizionarea (regény), Bukarest, 1980.

Magyarul megjelent munkái: A szerzet (regény), Budapest, 1979, Főpróba (regény), Budapest, 1989.

Többek közt Ady Endre, Örkény István, Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos, Mózes Attila, Markó Béla, József Attila, Konrád György, Visky András, Pilinszky János, Kovács András Ferenc és Babits Mihály műveit fordította románra. Konrád György A látogató című regényét, Pilinszky János Kráter és Babits Mihály Jónás könyve című műveit az ő fordításában ismerhette meg a román olvasóközönség.

 

Kiosztják az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjakat

Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díj díjátadó gálaünnepségére kerül sor január 22-én 18 órától a kolozsvári Sétatéri Kaszinóban.

A magyar kultúra napján irodalom, képzőművészet és előadóművészet kategóriákban díjazák azt a három művészt, akik kultúránk átörökítéséhez, megismertetéséhez kiemelkedő módon hozzájárulnak, valamint életműdíjjal tüntetik ki Egyed Ákos történészt. A gálát AG Weinberger koncertje követi.

1 25 26 27 28 29 30