Összes bejegyzés tőle

Csernik Attila

Eredmény(ek) 488 mutatása

Double Rise: Költő Fészek Torockón

A To­rockón első ízben meg­szer­ve­zett Do­ub­le Rise összművésze­ti fesz­tiválon iro­da­lom­ban sem kell szűkölködni­uk az odaláto­gatóknak. Az Erdélyi Ma­gyar Írók Ligája (EMIL) számos ren­dezvényt szer­vez, de a slam­me­rek sem tétlen­ked­nek.  A Költő fészek – Iro­dal­mi ud­var prog­ram­ja: Június 30. csütörtök: 19:00: Ex­pe­ri­jam Ses­si­on, azaz slam, zene és vizuális ef­fek­tek egy­ve­le­ge. Slam: André Fe­renc, Burján Kin­ga, Horváth Ben­ji, Ko­csis Pi­tyu, Vass Csa­ba. …

Emlékezés a költőre, aki fiatalon is értette az öregeket

Szilágyi Domokosra, a 40 éve elhunyt költőre emlékeztek a Kolozsvári Ünnepi Könyvhét keretében a Minerva-házban, ahol az Öregek könyve kétnyelvű (magyar és román), új kiadását is bemutatták. Az Erdélyben született életművek közül az egyik legjelentősebbnek nevezte a Szilágyi Domokosét Kántor Lajos irodalomtörténész – és költészetének értékét semmi nem kérdőjelezheti meg, tette hozzá, utalva arra, hogy a költő …

Eddigi legsikeresebb kiadását zárta az idei Kolozsvári Ünnepi Könyvhét

A 6. Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten bebizonyosodott: nagy igény van a család minden tagját megszólító kulturális rendezvényekre. A Communitas Alapítvány, a Romániai Magyar Könyves Céh, valamint a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése által szervezett eseményre több ezren látogattak el a Fogoly utcába – közölték hétfőn a szervezők. „Olyan rendezvényt hoztunk össze, amelynek sikere rácáfol arra, hogy …

Valaki ismét megérkezett: ez vitte el a pálmát a Versversenyen

Papp Attila Zsolt költő és Marosán Csaba színész a Valaki ismét megérkezett című verssel, 208 szavazattal a Versverseny első díjazottja lett – közölte a TVR Erdélyi Figyelő című műsorának szerkesztősége. Második helyezett Simonfy József és Albert Csilla, a Csak azt necímű verssel, 143 szavazattal, harmadik Varga László Edgár és Laczkó Vass Róbert, A névadás önbizalma …

Rajtol az idei Versverseny

A Román Közszolgálati Televízió kolozsvári magyar szerkesztőségének Erdélyi Figyelő című műsora idén is meghirdette a Versversenyt. A 11 költő 11 versének vetélkedője április 15-én, délelőtt 11 órakor rajtol. „Megkésve bár, de változatlan kedvvel készülünk idén is a költészet napja alkalmából/apropóján megrendezett játékunkra, a Versversenyre. Addig is, amíg szavazni lehet, itt van a költők galériája, és …

Eszteró István könyvbemutatója Temesváron

A költő, műfordító, ma­gyar­tanár ESZ­TERÓ ISTVÁN 75. születésnapjára je­lent meg az Iro­dal­mi Je­len Köny­vek so­ro­zatában a Haza a magány­ban című verskötete. Költői hit­vallástól kezd­ve a sze­rel­mi élményen, iro­dal­mi portrékon ke­resztül a ma­gyar történel­mi tragédiák, ki­sebbségi lét torz le­nyo­ma­tai, nyel­vi jog­ta­lanság, po­li­ti­kai ab­szur­ditások, napi re­a­litások pil­la­natképei, az em­be­riség, a Föld, a Nap jövője mi­at­ti ag­go­da­lom képe­zik …

Bodor Ádám Vásárhelyen

A Látó Iro­dal­mi Színpad márci­u­si vendége az idén 80 éves Bo­dor Ádám. A Si­nist­ra körzet íróját a Látó szer­kesztői köszöntik. Beszélgetőtársa Kovács András Fe­renc. Társ­szer­vező: Ma­rosvásárhe­lyi Nem­ze­ti Színház Tom­pa Miklós Társu­la­ta. Közreműködik Gáspárik At­ti­la. A ren­dezvény helyszíne a Ma­rosvásárhe­lyi Nem­ze­ti Színház Kis­ter­me. Időpont: 2016. márci­us 29., kedd. Kezdés 18 órától. eirodalom.ro

KÖZLEMÉNY

február 23-án zajlott a Romániai Írók Szövetsége (RISZ) Tanácsának rendkívüli ülése. Az ülés keretében az Írószövetség tevékenységének időszerű kérdéseit vitatták meg, kiemelten a RISZ gondozásában megjelenő folyóiratok működéséről, a 136/2015. számú, a reprezentatív romániai kulturális folyóiratok finanszírozására vonatkozó törvénynek megfelelően. A Tanács elfogadta a Romániai Írók Szövetsége által kiadott folyóiratoknak járó pénzügyi keret elosztását. Áttekintette …

MEGHÍVÓ

Kós Károly Akadémia Alapítvány             Holnap Kulturális Egyesület   Tisztelettel meghívjuk  GÁLFALVI GYÖRGY KACAGÁSAINK című, a szerző esszéit és emlékiratait tartalmazó kötetének bemutatójára március 4-én, pénteken 17 órára a marosvásárhelyi Bernády Házba (Horea utca 6.). A könyvet bemutatja MARKÓ BÉLA és SZŰCS LÁSZLÓ. Közreműködik GÁSPÁRIK ATTILA színművész.

Elhunyt Paul Drumaru

2016. január 21-én elhunyt Paul Drumaru, próza- és esszéíró, költő, műfordító, számos klasszikus és kortárs magyar szerző művének fordítója. Paul Drumaru 1938. december 5-én született Gyulafehérváron. Szülővárosában kezdte meg tanulmányait, majd Nagyváradon folytatta. Volt könyvelő és Nagyváradon könyvtáros a Tartományi Könyvtárban. A iaşi-i Alexandru Ioan Cuza Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzett 1966-ban, román nyelv és irodalom szakon. 1964-ben …