Átadták a Székelyföld díjait

  Tizenkilencedik alkalommal adták át a Székelyföld folyóirat elismeréseit Csíkszeredában. A Hargita Megyei Tanács, a Hargita Kiadóhivatal, valamint a kulturális havilap szerkesztősége Székelyföld-díjjal jutalmazta Garda Dezső gyergyói történészt és Király Zoltán kolozsvári költőt a folyóiratban 2016-ban megjelent írásaikért, Oravecz Imre Székely bicska elismerést, Vajda Anna Noémi Szabó Gyula-emlékdíjat kapott. „Min­den nép számára fon­tos a történel­mi …

Molnár Vilmos Kolozsváron

Október 27-én, csütörtökön este 6 órától, az Áll­junk meg egy szóra! beszélgetésso­ro­zat követ­kező állomásán Molnár Vil­mos író, a Székelyföld folyóirat szer­kesztője lesz László Noémi vendége. A beszélgetésre Ko­lozsváron, a Bul­ga­kov kultúrbisztróban (I. M. Klein 17.)kerül sor.  eirodalom.ro

Tolnai Ottó, a formátlan formák költője

Palicsról érkezett Nagyváradra Tolnai Ottó Kossuth-díjas író, költő, műfordító, a Törzsasztal beszélgetéssorozat októberi vendége, akivel Körőssi P. József beszélgetett, miután Szűcs László, a Várad irodalmi és kulturális folyóirat főszerkesztője a közönség figyelmébe ajánlotta a lap legújabb számát. „Én egy jugoszláviai magyar költő vagyok” – fogalmazott Tolnai Ottó, aki Magyarkanizsán született, Zentán járt iskolába, élt Újvidéken, …

A legkisebb lépés a Kultúrpalotában

A Kós Károly Akadémia és a Látó szépirodalom folyóirat szervezésében kerül sor október 25-én, kedden 17 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében A legkisebb lépés – Szlovákok és magyarok a huszonegyedik században című beszélgetésre, amelyen Markó Béla Szigeti Lászlót kérdezi. Ugyanitt a Mai szlovák irodalom című beszélgetést Láng Zsolt vezeti. Résztvevők: Eva Andrejcakova, Deák Renáta, Demény …

Double Rise: Költő Fészek Torockón

A To­rockón első ízben meg­szer­ve­zett Do­ub­le Rise összművésze­ti fesz­tiválon iro­da­lom­ban sem kell szűkölködni­uk az odaláto­gatóknak. Az Erdélyi Ma­gyar Írók Ligája (EMIL) számos ren­dezvényt szer­vez, de a slam­me­rek sem tétlen­ked­nek.  A Költő fészek – Iro­dal­mi ud­var prog­ram­ja: Június 30. csütörtök: 19:00: Ex­pe­ri­jam Ses­si­on, azaz slam, zene és vizuális ef­fek­tek egy­ve­le­ge. Slam: André Fe­renc, Burján Kin­ga, Horváth Ben­ji, Ko­csis Pi­tyu, Vass Csa­ba. …

Emlékezés a költőre, aki fiatalon is értette az öregeket

Szilágyi Domokosra, a 40 éve elhunyt költőre emlékeztek a Kolozsvári Ünnepi Könyvhét keretében a Minerva-házban, ahol az Öregek könyve kétnyelvű (magyar és román), új kiadását is bemutatták. Az Erdélyben született életművek közül az egyik legjelentősebbnek nevezte a Szilágyi Domokosét Kántor Lajos irodalomtörténész – és költészetének értékét semmi nem kérdőjelezheti meg, tette hozzá, utalva arra, hogy a költő …

Eddigi legsikeresebb kiadását zárta az idei Kolozsvári Ünnepi Könyvhét

A 6. Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten bebizonyosodott: nagy igény van a család minden tagját megszólító kulturális rendezvényekre. A Communitas Alapítvány, a Romániai Magyar Könyves Céh, valamint a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése által szervezett eseményre több ezren látogattak el a Fogoly utcába – közölték hétfőn a szervezők. „Olyan rendezvényt hoztunk össze, amelynek sikere rácáfol arra, hogy …

Valaki ismét megérkezett: ez vitte el a pálmát a Versversenyen

Papp Attila Zsolt költő és Marosán Csaba színész a Valaki ismét megérkezett című verssel, 208 szavazattal a Versverseny első díjazottja lett – közölte a TVR Erdélyi Figyelő című műsorának szerkesztősége. Második helyezett Simonfy József és Albert Csilla, a Csak azt necímű verssel, 143 szavazattal, harmadik Varga László Edgár és Laczkó Vass Róbert, A névadás önbizalma …

Rajtol az idei Versverseny

A Román Közszolgálati Televízió kolozsvári magyar szerkesztőségének Erdélyi Figyelő című műsora idén is meghirdette a Versversenyt. A 11 költő 11 versének vetélkedője április 15-én, délelőtt 11 órakor rajtol. „Megkésve bár, de változatlan kedvvel készülünk idén is a költészet napja alkalmából/apropóján megrendezett játékunkra, a Versversenyre. Addig is, amíg szavazni lehet, itt van a költők galériája, és …

Eszteró István könyvbemutatója Temesváron

A költő, műfordító, ma­gyar­tanár ESZ­TERÓ ISTVÁN 75. születésnapjára je­lent meg az Iro­dal­mi Je­len Köny­vek so­ro­zatában a Haza a magány­ban című verskötete. Költői hit­vallástól kezd­ve a sze­rel­mi élményen, iro­dal­mi portrékon ke­resztül a ma­gyar történel­mi tragédiák, ki­sebbségi lét torz le­nyo­ma­tai, nyel­vi jog­ta­lanság, po­li­ti­kai ab­szur­ditások, napi re­a­litások pil­la­natképei, az em­be­riség, a Föld, a Nap jövője mi­at­ti ag­go­da­lom képe­zik …