Bajor Andor emlékkötetet mutatnak be Kolozsváron

Bajor Andor születésének 90. és halálának 25. évfordulójára emlékezve mutat be új kötetet a kolozsvári Minerva házban a Polis Könyvkiadó és a Bajor család. A Polis Könyvkiadó „Emlékezet”-sorozatában megjelenő Főúr, írja a többihez – Bajor Andor emlékezete című kiadványt Bajor Ella és Dávid Gyula szerkesztette. „…életünk iskolájában ő a humor nyilvános és rendes magántanára” – írta Bajor …

Transzilvanisták párbeszéde – Markó Béla és Lengyel László kötetét mutatták be Kolozsváron

Válaszokat ad azokra a döntésekre is, amelyeket az RMDSZ az elmúlt 25 évben meghozott – hangzott el azon a beszélgetésen, amelyen Markó Béla és Lengyel László könyvét mutatták be. A kolozsvári találkozón az erdélyi, magyarországi helyzetről, a világ jelen állapotáról is beszélgettek a szerzúk. A Tibori Szabó Zoltán által moderált beszélgetésen kiderült, az ötlet a …

Engedd hazámat értenem – Lengyel László és Markó Béla könyvbemutatója Kolozsváron

Szeptember 14-én, csütörtökön 17 órakor a kolozsvári Minerva Házban (Jókai/Napoca u. 16 sz.) mutatják be Markó Béla és Lengyel László „Engedd hazámat értenem” című közös könyvét. Az eseményre a Helikon Kiadó, a Minerva Egyesület és a Kós Károly Akadémia Alapítvány közös szervezésében kerül sor. A budapesti Helikon Kiadó gondozásában megjelent kötetről Kelemen Hunor, Lengyel László, …

Holnapfeszt, Könyvmaraton és Törzsasztal: kulturális csemegék Nagyváradon

Szeptember 15-én Nyáry Krisztián lesz a Törzsasztal első vendége, e hónap 21–23. között tartják meg a Holnapfesztet, november 23–25. között pedig újabb Könyvmaraton lesz Nagyváradon – hangzott el kedden Simon Judit, a Holnap Kulturális Egyesület elnöke, Szűcs László, a Várad folyóirat igazgatója és Tasnádi-Sáhy Péter, a Várad irodalmi rovatának szerkesztője közös sajtótájékoztatóján A Törzsasztal beszélgetéssorozat …

Erdélyi és Kárpát-medencei irodalmi stratégiákról lesz szó az E-MIL írótáborában

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája (E-MIL) idén is megszervezi éves, immár 16. írótáborát, amelyet szeptember 7–10. között a Kovászna megyei Árkoson, az Európai Tanulmányi Központban tartanak. Írók, költők, politikusok tanácskoznak majd az erdélyi és a Kárpát-medencei irodalmi stratégiákról. Az írótábor elsősorban azokat az intézményes léptékű terveket, szándékokat és kilátásokat hivatott feltérképezni és párbeszédbe vonni, amelyek …

Esszékötetet mutattak be a „szerepvivő emberről”, Sütő Andrásról

Szász László Szerepvivő emberré lettem című Sütő Andrásról szóló esszékötetét mutatták be kedd délután Marosvásárhelyen, az unitárius egyház Bolyai-téri tanácstermében. A marosvásárhelyi származású, közel negyven éve Magyarországra telepedett szerzőt Lázok János irodalomtörténész faggatta többek között az erdélyi irodalom magyarországi megítéléséről, és a két marosvásárhelyi alkotó, Sütő András, illetve Székely János életművének fogadtatásáról. Szász László három nagyesszéjét jelentette …

Elhunyt Kántor Lajos

Szombaton, életének 80. évében elhunyt Kántor Lajos kolozsvári író, irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő.  Kántor Lajos Kolozsváron született 1937. augusztus 7-én, a Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát 1959-ben, majd a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen doktorátust 1979-ben. 1959-től a Korunk irodalmi szerkesztője, 1963-tól a művészeti rovat vezetője is, illetve a Korunk Galéria irányítója. A kilencvenes években a Babeş–Bolyai Egyetemen óraadóként XX. századi magyar irodalmat, erdélyi magyar irodalmat és sajtó-műfajelméletet …

Irodalom a Tusványoson

Számos iro­dal­mi ren­dezvénnyel ke­cseg­tet az idei Bálványo­si Sza­bad­egye­tem és Diáktábor. Július 19-én, szerdán a Ja­nus Pan­no­ni­us Iro­dal­mi Kávéházban 12 órától: Egy nyug­ha­tat­lan em­ber – a Bánffy Miklós-kiállítás ka­talógusának be­mu­tatása (ma­gyar és an­gol nyelvű ki­advány). Sze­be­ni Zsu­zsa szerzővel (igaz­gató, Ba­las­si Intézet, Ma­gyar­ország Kul­turális Központ­ja – Sep­si­szentgyörgy)Bánffy-Molnár Kata és Far­kas Ad­ri­en­ne (alapító ta­gok, Ca­ro­la Egyesület) beszélget­nek. 13.30 – Ke­let és a …

45. Tokaji Írótábor

A To­ka­ji Írótábor elnöksége meg­hir­de­ti a so­ron követ­kező, 45. To­ka­ji Írótábori tanácskozást (au­gusz­tus 10 – 13., csütörtök, péntek, szom­bat, vasárnap): A ma­gyar iro­da­lom közvetítésének kihívásai, változásai és módo­za­tai Arany Jánostól nap­ja­in­kig címmel – te­kin­tet­tel a 200 éve szüle­tett Arany János tisz­te­letére meg­hir­de­tett Arany-emlékévre is. A jövő ter­vezése szem­pontjából szükséges körbejárnunk, hogy me­lyek a hatékony eszközök, csa­tornák …